Prostriedky z rezervného fondu použije mesto Prievidza na splácanie úverov

30.04.2024 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto. Archív TASR.

Prievidza 30. apríla (TASR) - Časť prostriedkov z rezervného fondu použije mesto Prievidza na splácanie návratných zdrojov financovania, kapitálové výdavky a vklad do základného imania svojich dvoch spoločností. Počíta s tým prvá zmena rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v pondelok (29. 4.) schválili mestskí poslanci.

Samospráva z rezervného fondu na splácanie úverov, kapitálové výdavky a vklady do imania pre obchodné spoločnosti použije 2.408.504 eur. Po prvej zmene rozpočtu tam bude mať k dispozícii 1.809.260 eur. "Na navýšenie základného imania Prievidzského odpadového hospodárstva pôjde 85.000 eur, pre Správu majetku mesta Prievidza je to 195.000 eur," konkretizoval vedúci ekonomického odboru mestského úradu Marián Bielický.

Mesto v rámci prvej úpravy rozpočtu podľa neho zatiaľ vynechalo investíciu do modernizácie Základnej školy (ZŠ) S. Chalupku ako účelovo viazané prostriedky vo výške 2,5 milióna eur. "Na tomto projekte sa pracuje a do budúcna, keď to bude aktuálne, sa k nemu vrátime," priblížil. Výzvu, z ktorej chcelo mesto čerpať financie, totiž riadiaci orgán zrušil.

"Samospráva upravila i výšku podielovej dane, ktorú aktualizovala na základe prognózy Ministerstva financií SR, a znížila ju o 176.000 eur," ozrejmil Bielický. Do úpravy tiež radnica podľa neho zahrnula preplatok za mestskú hromadnú dopravu (MHD) za rok 2023 vo výške 931.000 eur a dobropisy z komisionárskych zmlúv technických služieb vo výške 439.000 eur. "Došlo tiež k zreálneniu príjmov z predaja budov o 1,9 milióna eur a predaja pozemkov o 900.000 eur," doplnil.

Výdavková časť rozpočtu počíta na základe výsledkov verejných obstarávaní so znížením výdavkov na odpadové hospodárstvo o 1,3 milióna eur a o 300.000 eur na vybudovanie parkoviska na Ulici M. Rázusa. "Naopak, dofinancujeme MHD v zmysle zmluvy na tento rok o 1,1 milióna eur. Medzi kapitálové investície sme zase zahrnuli vybudovanie tržnice na sídlisku Píly za 150.000 eur," dodal Bielický.                 

Prvá zmena rozpočtu počíta so znížením príjmov, ako i výdavkov zhodne o sumu približne 816.000 eur. Rozpočet mesta bude po nej vyrovnaný, jeho celkové príjmy budú 57.756.646 eur, rovnakú výšku budú mať i celkové výdavky.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29