V Hlohovci znížili frekvenciu vývozu zberných nádob pri rodinných domoch

22.11.2023 | Nitriansky kraj | Autor: D.Ondrušková

Ilustračné foto. Archív TASR.

Hlohovec 22. novembra (TASR) - Mesto Hlohovec znížilo od jesene frekvenciu vývozu zberných nádob pri rodinných domoch na raz za 14 dní. Zároveň vymenilo zberné nádoby s objemom 240 litrov za menšie s objemom 120 litrov. Opatrenia sú dôsledkom klesania množstva zmesového komunálneho odpadu, zvyšovania objemu triedeného odpadu a v súvislosti so zmenami, ktoré v odpadovom hospodárstve vojdú do platnosti od januára budúceho roka. Uvádza to radnica na svojom webe.

V priebehu rokov 2016 až 2022 sa v meste podarilo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu o vyše 1500 ton. Podľa zverejnených údajov obyvatelia mesta majú vytvorené podmienky na minimalizovanie produkcie zmesového komunálneho odpadu. Od roku 2016 boli domácnosti postupne vybavené zbernými nádobami na triedený zber obalov. K pozitívnym štatistikám prispelo aj zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad od marca 2018, ktorý bol presmerovaný na zhodnotenie do kompostárne a od roku 2021 aj zber kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý sa zhodnocuje v bioplynovej stanici.

Radnica vyhodnocovala stav naplnenosti zberných nádob na zmesový odpad, zistila, že nebývajú naplnené do takej miery, aby bolo potrebné ich vysýpať každý týždeň. Keďže sa odbor životného prostredia mestského úradu usiluje o optimalizovanie výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi, na základe faktov upravil frekvenciu vývozov a veľkosť zberných nádob.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom