Súkromný investor chce v Nitrianskom Pravne postaviť bytový komplex

13.11.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto. Archív TASR.

Nitrianske Pravno 13. novembra (TASR) - Možnosti bývania v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza sa rozšíria. Súkromný investor tam plánuje postaviť komplex šiestich rovnakých bytových domov. Náklady predbežne odhadol na 11,5 milióna eur.

Bytový rezort Mlynár sa bude nachádzať južne od existujúcej bytovej zástavby na Hviezdoslavovej ulici. "Stavba bude obsahovať výstavbu šiestich bytových domov so štyrmi nadzemnými podlažiami, komunikácií, parkovacích miest, chodníkov, potrebnej technickej infraštruktúry, napojení na inžinierske siete," konkretizoval Peter Valentín v zámere, ktorý predložil orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Domy podľa neho budú mať 126 bytových jednotiek, z toho 104 bude dvojizbových s podlahovou plochou do 60 štvorcových metrov (m2) a 22 trojizbových s plochou do 90 m2. Stavba bude slúžiť na celoročné súkromné bývanie.

Investor plánuje bytový komplex postaviť na území s výmerou 10.954 m2, v súčasnosti sa využíva na záhradkárske účely. Parcely sú klasifikované ako orná pôda a sú vo vlastníctve navrhovateľa s výnimkou jednej, ktorá patrí štátu.

Celkové náklady na realizáciu zámeru stanoví investor vzhľadom na pohyblivosť cien stavebných prác či cien zariadení a v závislosti od vybraných dodávateľov v neskorších štádiách procesu výstavby. Investičné náklady určil predbežne na základe všeobecne uznávaných jednotkových cien pre jednotlivé činnosti, upozornil v zámere.

"Realizáciou zámeru dôjde k zmysluplnému využitiu územia, predurčenému na dané využitie platným znením územného plánu obce a svojou dopravnou dostupnosťou," skonštatoval investor. Výstavba bytových domov bude mať podľa neho sociálno-ekonomický prínos vzhľadom na predpokladané vytvorenie pracovných miest počas výstavby, ako i prínos z hľadiska novej ponuky bývania v Nitrianskom Pravne.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1.decembra - Trh regionálnych výrobcov

Odovzdávanie certifikátov Regionálny produkt Horehronie, Brezno

1. decembra - Vianoce v čipke

Vernisáž výstavy Trebišov

1. decembra - Krása slovenského ľudového odevu

Vernisáž výstavy Považská Bystrica