Na Sitne odhalia pomník vzdávajúci hold organizovanej turistike na Slovensku

25.10.2023 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Na snímke obec Ilija na úpätí vrchu Sitno. Archív TASR.

Ilija 25. októbra (TASR) - Pod vrcholom Sitna v stredu osadia pomník vzdávajúci hold verejnoprospešnej práci mnohých generácií dobrovoľných značkárov turistických chodníkov. Deje sa tak pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej turistickej organizácie na území dnešnej SR a 150. výročia prvého vyznačkovaného turistického chodníka.

Ako TASR informoval Peter Švec, generálny sekretár Klubu slovenských turistov (KST), pomník má tvar jednoduchého, masívneho "menhiru" z prírodného kameňa. Jeho autorom je akademický sochár Peter Meszároš. Pripomínať má dlhoročné úsilie a myšlienky, ktoré nesú generácie turistov na Slovensku.

"Veď vďaka mnohým generáciám značkárov máme dnes v SR sieť vyznačkovaných turistických chodníkov s celkovou dĺžkou približne 15.000 km. V roku 2022 bolo značkovanie turistických trás zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska," skonštatoval Švec.

KST požiadal o dotáciu na projekt osadenia pomníka Ministerstvo obrany SR prostredníctvom grantovej schémy, ktorá podporuje aj kultúrno-historické projekty súvisiace s vojenskou históriou. Švec priblížil, že po skončení sa prvej svetovej vojny našlo množstvo bývalých dôstojníkov vďaka skúsenostiam z terénu a znalostiam kartografie uplatnenie pri budovaní nových turistických trás či zdokonaľovaní metodiky ich značkovania.

"Dá sa povedať, že do nadšenia a živelnosti, ktoré v značkovaní dovtedy vládlo, vniesli armádni veteráni vojenský poriadok a systém, ktorý sa neskôr stal základom technickej normy," dodal Švec.

KST je nástupníckou organizáciou nesúcou odkaz priekopníkov turistiky Uhorského karpatského spolku. V súčasnosti má viac ako 22.000 členov, ktorí sú združení v 300 miestnych odboroch KST a turistických kluboch. Tretinu členskej základne tvoria deti a mladí ľudia, ktorí sú organizovaní takmer v 30 turistických oddieloch mládeže (TOM). KST udržiava celoslovenskú sieť značkovaných chodníkov, prevádzkuje päť tatranských chát a vychováva tiež inštruktorov a cvičiteľov pre turistiku.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava