S.Podhradie: Ochranári spolu s mestom budú pásť ovce s cieľom záchrany sysľov

19.05.2023 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Ilustračné foto: Archív TASR.

Spišské Podhradie 19. mája (TASR) - Už onedlho začnú na 18 hektároch lúk pri Spišskom Podhradí pásť ovce. Jedným z cieľov projektu je záchrana sysľov v lokalite medzi mestom a Sivou Bradou. Informoval o tom primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta a uviedol, že pastva oviec má na Spiši dlhodobú tradíciu. Pre jej obnovu sa spojili s ochranárskym združením BROZ, Správou Národného parku (NP) Slovenský raj a Spišským biskupstvom.

"Ide o turisticky veľmi navštevovanú lokalitu, kultúrnu pamiatku zapísanú v zozname UNESCO a súčasť sústavy chránených území NATURA 2000. Z toho vyplývali obmedzenia pre chov zvierat, a tak sme dlhšie nevedeli nájsť farmára, ktorý by tam pásol. Preto sme sa rozhodli ísť do toho my a stali sme sa registrovaným chovateľom oviec. Zamestnávame mladého pastiera, ktorý spolu so svojím otcom bude ovečky na lúkach pásť," priblížil Kapusta.

Kým sa v Spiskom Podhradí v minulosti páslo, na lúkach žili tisícky sysľov pasienkových. V súčasnosti sa tam podľa ochranárov nachádza posledná kolónia s približne 80 jedincami. Syseľ pasienkový pre svoj život potrebuje dobrý rozhľad a pasienok je tak preňho ideálny. Pastvou sa tiež podľa ochranárov zvýši druhová pestrosť rastlín a hmyzu, ktorými sa živí.

Manažérka projektu LIFE SYSEĽ Katarína Tuhárska upozornila, že tento druh je kriticky ohrozený, jeho početnosť klesla z miliónov jedincov na niekoľko tisíc. "Vďaka projektu financovaného Európskou úniou sme mohli zakúpiť stádo a postaviť prístrešok na ustajnenie. Stavba je v tradičnom štýle a zapadá do rázu krajiny. Zvolili sme aj národné slovenské plemeno oviec - pôvodnú valašku," priblížila Tuhárska. S iniciatívou podľa nej prišla Správa NP. Vlastníkom pozemkov je Spišské biskupstvo, ktoré s pastvou súhlasilo.

Partneri projektu veria, že sa tak podarí zachrániť populáciu sysľa v tejto lokalite a jeho kolónia sa bude postupne rozrastať. Preniesli tam aj niekoľko jedincov z iných lokalít na posilnenie genetiky miestnej populácie. "Už sme takto obnovili viacero lokalít a vďaka projektu sa počet sysľov na Slovensku od roku 2020 zvýšil z 20.000 na 36.000," upozornila Tuhárska. Slovensko je podľa nej aktuálne jedinou európskou krajinou, kde má početnosť sysľa stúpajúcu tendenciu.

Aktivity projektu sa realizujú v 25 lokalitách na Slovensku a na ďalších piatich miestach v Česku a dvoch v Poľsku. Ochranári obnovujú lúky a pasienky a vysádzajú stromoradia ovocných drevín. Taktiež vykonávajú aktivity na záchranu genofondu.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29