V komplexe zamokrených Hradných lúk pribudli dva drevené mostíky

17.05.2023 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Detva 17. mája (TASR) - V komplexe zamokrených Hradných lúk nad obcou Dúbravy v Detvianskom okrese pribudli dva drevené mostíky. Poskytnúť majú bezpečný priechod cez vodu. TASR to povedala riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana Vladimíra Fabriciusová.

Ako uviedla, toto územie európskeho významu slúži predovšetkým na poľnohospodárske účely. Obhospodarovanie tejto lokality kosením sa tak zachováva botanická rozmanitosť úpätia Poľany. Hradné lúky sú však pretkávané niekoľkými menšími tokmi, ktoré sú priechodné len vďaka plytkým brodom. Podľa riaditeľky chce CHKO na tomto mieste po vybudovaní drevených mostíkov robiť aktivity pre deti.

Hradné lúky sú podľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR výnimočné botanické miesto na Podpoľaní. "V máji v roku 2016 sa tam podarilo objaviť druh rastliny, ktorý bol na Slovensku považovaný za vyhynutý už takmer 100 rokov. Je to chránený druh ľanolistníka bezlistencového," informovala.

Podľa nej predmetom ochrany tohto územia sú okrem ľanolistníka aj motýle európskeho významu. Patria sem ohniváčik veľký a modráčik krvavcový. Súčasťou sú aj biotopy európskeho významu ako bezkolencové lúky, nížinné a podhorské kosné lúky a vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá.

"Z významných druhov bol objavený ďalší druh európskeho významu, bahnička kranská, aj keď iba v počte niekoľkých jedincov," pripomenula s tým, že medzi chránené druhy v tomto území patria kosatec sibírsky, horec pľúcny, mečík strechovitý i vŕba rozmarínolistá. Sú to tiež vstavačovec májový, vstavač obyčajný, ostrica tôňomilná, žltohlav najvyšší a rebríček bertrámový. "Z ostatných druhov si zaslúžia pozornosť ruža galská, nátržník skalný, hadomor nízky, hadovník väčší, kýchavica biela i zvonček hrdlohojový," vymenovali ochranári.

"Pre výnimočné prírodné hodnoty toto územie môžeme považovať za jedno z najvýznamnejších a najcennejších nielen v rámci Podpoľania," uzavreli.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina