Bojnice: Viac ako dve tretiny komunálneho odpadu mohli obyvatelia ešte vytriediť

15.05.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Na snímke dobrovoľníci triedia zmesový komunálny odpad na zbernom dvore Technických služieb v Bojniciach 15. mája 2023. FOTO TASR - Alexandra Moštková.

Bojnice 15. mája (TASR) - Bojničania málo separujú. Viac ako dve tretiny odpadu, ktorý vyhodili do nádob na zmesový komunálny odpad, by sa dalo ešte vytriediť. Ukázala to analýza odpadu, ktorý v pondelok realizovala samospráva v spolupráci s poradenskou spoločnosťou.

Pomôcť s analýzou vzorky odpadu, ktorý vyprodukovali obyvatelia v individuálnej a hromadnej bytovej výstavbe, prišiel do areálu technických služieb i pedagóg Martin Pipíška. Ten sa do aktivity zapojil podľa svojich slov hlavne pre to, že učí budúcich učiteľov, najmä chémiu a biológiu. "Myslím si, že je dôležité, aby každý vedel, aký odpad doma produkuje, že ho má triediť a prispieť trochu k ochrane prostredia," povedal Pipíška.

Cieľom analýzy je zistiť, ako ľudia v Bojniciach triedia odpad. "Na základe nej dostane mesto správu, ako sa správajú občania, kde majú ešte medzery. Tiež, čo by mohlo mesto zlepšiť v podobe služby pre občanov," načrtol regionálny manažér poradenskej spoločnosti JRK Lukáš Šimor.         

Miera vytriedenia komunálneho odpadu bola v Bojniciach vlani na úrovni 24,5 percenta, potrebuje ju tak zvýšiť, ideálne až na 40 percent ešte v tomto roku, ozrejmila viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová. "Našli sme tu všetko, sú tu kovy, papier, plast, stavebný materiál, bioodpad, pokosená tráva zo záhrad. Máme pritom stojiská na separovaný zber, plasty, papier, oleje, na kuchynský odpad je až 40 stanovíšť, zvyšný odpad, kovy, stavebný odpad a elektroodpad by mali obyvatelia zaniesť na zberný dvor," priblížila viceprimátorka.

Percento vytriedenia z pohľadu Slovenska označil Šimor za veľmi malé, podľa neho existuje určite priestor na zlepšenie. "Je to o nastavení aj v samospráve, osvete, infraštruktúre. Je viac bodov, ktoré treba splniť, aby sa odpadové hospodárstvo zlepšilo. Medzery v triedení sú trendom na celom Slovensku, snažiť by sa mal každý a musí začať od seba," zhodnotil Šimor.

Ľudia podľa neho veľakrát nemajú záujem triediť odpad, niektorí nevedia, kam odpad putuje. "Osveta je veľmi dôležitá v celom systéme. Som zástanca toho, aby sa odpad netvoril hneď na začiatku. Zvažovať nákup, obaly si nosiť z domu, keď si každý donesie vrecko na ovocie, zeleninu, pečivo, určite spraví veľký krok k tomu, aby zlepšil odpadové hospodárstvo," podotkol.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom