Na Triede SNP v Košiciach sa začína ďalšia etapa prác
Dodávateľ prác robí nové asfaltové koberce po dohode s mestom.

16.07.2018 | Košický kraj | Autor: D.Semanová

 Práce na komunikáciách košickej Terasy pokračujú ďalšími etapami. Ako informuje mesto Košice na svojej webovej stránke, spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16.7.) do stredy (18.7.) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP.

Pôjde o frézovanie obrusnej a ložnej vrstvy asfaltobetónu. Následne, v zmysle predloženého harmonogramu, by mali práce na oboch úsekoch trvať približne dva týždne. Po ukončení uvedených prác ešte stavbári upravia na oboch úsekoch výšku kanálových vpustí," uvádza mesto s tým, že Eurovia bude od pondelka (16.7.) pokračovať na výškových úpravách vpustí aj na už urobených úsekoch v rámci prvej (Ipeľská – Toryská) a druhej (Toryská – Ipeľská) etapy.

Podľa magistrátu spoločnosť Eurovia robí nové asfaltové koberce po dohode s Mestom Košice nad rámec projektu modernizácie košických električkových tratí nielen na Triede SNP, ale urobí tak aj v úseku od okružnej križovatky Moldavská, až po križovatku Žižkova – Štúrova – Kuzmányho. Práce sú hradené z mestského rozpočtu.

Stavebné práce na pozemnej cestnej komunikácii Triedy SNP začala Eurovia prvou etapou 1. júla. „Z dôvodu zníženia negatívnych dopadov ohľadom dopravných obmedzení na čo najmenšiu možnú mieru, rozdelili stavbári práce na Triede SNP do štyroch etáp," pripomína mesto.

Predpokladaný termín ukončenia prác, ktoré Eurovia robí v rámci stavebnej údržby pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV, je 28. júl. „Počas stavebných úprav na tom–ktorom úseku Triedy SNP, bude vždy uzatvorený pre dopravu iba jeden jazdný pruh. Motoristická verejnosť bude mať k dispozícii jazdný pruh pri telese električkovej trate. Vodičov motorových vozidiel budú počas jazdy navigovať a na dopravné obmedzenia upozorňovať dočasné dopravné značenie," dodáva mesto Košice.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov