Trenčianskym Tepliciam dominujú funkcionalistické stavby 
Redaktori TASR na potulkách po slovenských obciach a mestách...

08.07.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

Kompletná infraštruktúra, pokojné prostredie a blízkosť krajského mesta Trenčín predurčujú kúpeľné mesto Trenčianske Teplice pre rozvoj. So 4200 obyvateľmi je jedným z najmenších slovenských miest, primátor Štefan Škultéty chce pritiahnuť najmä mladých ľudí. 

"Najväčší rozvoj stavebných investícií zažili Trenčianske Teplice najmä počas prvej Československej republiky, kedy tu vzniklo najviac funkcionalistických stavieb. Z hľadiska rozlohy a počtu obyvateľov tu máme asi najväčší počet funkcionalistických stavieb na meter štvorcový," priblížil primátor.

Ako dodal, kľúčovou úlohou najbližšej budúcnosti je pritiahnuť do mesta najmä mladé rodiny. "Aj my zápasíme s negatívnou demografiou, ale myslím si, že z pohľadu polohy a infraštruktúry sme dostatočne atraktívni na to, aby sem prišli žiť noví ľudia, ktorí by demografickú krivku mohli zmeniť. Nehnuteľnosti si u nás kupujú ľudia v seniorskom veku, ktorí chcú žiť v pokojnom prostredí. To nás síce teší, no radi by sme pritiahli mladšiu a strednú generáciu," zdôraznil Škultéty.

Vzhľadom na charakter mesta, ktoré je položené v údolí obklopenom lesmi, majú Trenčianske Teplice málo pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu. Na ňu chce mesto v budúcnosti využiť plochu pri vstupe do mesta od Trenčianskej Teplej, jej rozširovanie je však viazané na problémy s vlastníctvom, čo brzdí individuálnu bytovú výstavbu. 

"Nových ľudí môže prilákať výstavba bytov. Spoliehame sa čiastočne na súkromné investície, v septembri by mala byť skolaudovaná nová bytovka na sídlisku. Ďalším projektom, do ktorého je čiastočne zainteresované aj mesto, je prestavba bývalej nemocnice na bytovku, dokončená by mala byť v budúcom roku. Podobný projekt sme realizovali v bývalom dome služieb, kde vzniklo 25 nájomných bytov," pripomenul primátor. 

Momentálne podľa neho ožíva diskusia o využití veľkej zóny oproti mestskému úradu na výstavbu polyfunkčného centra. Podmienkou je zmena územného plánu mesta. Tá súčasná počíta s prevahou polyfunkcie nad bytovou časťou, do nového územného plánu by samospráva chcela zapracovať väčší počet bytových jednotiek.

"Koncom roka by mohlo dôjsť k zmene územného plánu a potom aj k územnému a stavebnému konaniu na výstavbu objektu, ktorý by znamenal dramatickú zmenu centra mesta. Dostalo by úplne iný ráz prepojenie kúpeľnej časti so sídliskovou. Vznikol by nový objekt s autobusovou stanicou, podzemnými garážami, objektmi pre služby a bývanie," uzavrel Škultéty. 
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

31. marca - Veľkonočné trhy Rožňava, Rožňava

Námestie baníkov

1. apríla - Zásadný víkend - 10.000 stromov

Bratislava, aleja vedúca k Jarovskej bažantnici

2. apríla – 50 rokov sídliska Petržalka

Bratislava, Námestie hraničiarov