Dažde na východe spôsobili na viacerých miestach vyliatie vody z koryta tokov

19.01.2023 | Košický kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Košice 19. januára (TASR) - Výrazný vzostup hladín na vodných tokoch v dôsledku výdatných zrážok zaznamenávajú vodohospodári na východnom Slovensku, osobitne v povodí Bodrogu a Hornádu. Na niektorých miestach došlo v stredu (18. 1.) k vyliatiu vody z koryta tokov.

"Vplyvom vybreženia vody z koryta toku Roňava dochádzalo v priebehu predošlého dňa k zaplaveniu okolitých pozemkov v katastroch obcí Michaľany a Luhyňa v okrese Trebišov. V intraviláne obce Kuzmice došlo k vzniku zátarasy v profile mostného objektu križujúceho tok Parnovka – prítok Roňavy," informoval TASR vo štvrtok hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. V katastri obce Michaľany dobrovoľní hasiči v stredu odstraňovali dva popadané stromy z prietočného profilu toku Izra, prítoku Roňavy.

Následkom vysokých vodných stavov dochádzalo k vybreženiu vody z koryta vodného toku Chlmec a k zaplaveniu poľnohospodárskych pozemkov v extravilánoch obcí Veľaty, Hrčeľ, Zemplínsky Klečenov a Nižný Žipov v Trebišovskom okrese. Voda prítokov Višňovského potoka zaplavovala priľahlé poľnohospodárske pozemky v extravilánoch obcí Hriadky a Dvorianky.

V katastri obce Hriadky došlo na ľavobrežnej hrádzi kanála Manó, prítoku Trnávky, v mieste jestvujúcej šachty k prenikaniu vody cez teleso hrádze s postupným odplavovaním zeminy a následnou deštrukciou hrádze. "Vzniknutý otvor na hrádzi bol hlboký približne 1,5 metra, šírka otvoru je približne 0,5 metra. Vybrežená voda zaplavovala priľahlé poľnohospodárske pozemky v úseku Hriadky - Vojčice. Správca toku pristúpil operatívne k realizácii zabezpečovacích prác, ktoré pozostávali z presmerovania vody do Vojčického kanála pomocou vybudovania provizórneho ochranného valu," uviedol Bocák.

Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili v stredu ráno v meste Medzev a obci Malá Ida v okrese Košice-okolie. V dôsledku prívalového dažďa došlo v Medzeve, v časti odlúčenej Kováčskej ulice, k vyliatiu vodného toku Bodva smerom k obydliam v rozsahu 30 metrov, čo spôsobilo neprístupnosť k obydliam. "V meste Medzev v priebehu predošlého dňa správca toku zabezpečoval odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody na toku Bodva a poskytol mestu jutové vrecia pre tvorbu druhotných ochranných línii," uviedol Bocák.

V Malej Ide sa vybrežil vodný tok Ida a Mlynský náhon v častiach ulíc Bukovecká, Školská, Zvončeková a na futbalové ihrisko.         

V extraviláne obce Havaj v okrese Stropkov došlo k pomiestnemu vybreženiu vody z koryta toku Bystrica a k zaplaveniu priľahlých pozemkov. V katastri obce Nižná Písaná v okrese Svidník sa odklonila prúdnica vodného toku Kapišovka a voda ohrozovala priľahlú nehnuteľnosť. "Správca toku vykonal tvaromiestnu obhliadku poškodenej časti toku a realizuje zabezpečovacie práce spojené s úpravou prúdnice toku," konštatoval hovorca SVP.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov