Handlová: Samospráva zvýšila príspevky za stravné

05.01.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Handlová 5. januára (TASR) - Rodičia, zamestnanci či cudzí stravníci zaplatia v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová za stravovanie od tohto roka viac. K zvýšeniu príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl pristúpila radnica pre zvýšené náklady v nadväznosti na infláciu či ceny energií.

Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vlani v decembri. "Povinnosť určiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení mestu vyplýva zo školského zákona," pripomenula hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Mesačný príspevok je pre školy podľa nej doplnkovým zdrojom financovania a používa sa napríklad na nákup potravín alebo na úhradu energií. "Zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín sa odvíja od finančných pásiem na školské stravovanie, ktoré zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na základe požiadaviek vedúcich školských jedální sa v roku 2023 bude mesto riadiť finančným pásmom 3," priblížila Paulínyová.

Mesto naposledy menilo výšku príspevkov v školách v septembri 2019. "Tým, že bol veľký cenový nárast, medziročne rádovo o 24 percent, apelovali sme na to, aby aj tieto pásma boli nejakým spôsobom upravené. Už aj kvalita stravy a cenová dostupnosť jednotlivých surovín bola niekde úplne inde," ozrejmil vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Peter Mendel.

Finančné pásma pripomienkovala samospráva podľa neho už od júna minulého roka, k úprave pristúpil rezort školstva vlani v novembri. "Vo VZN sme upravili jednak zatriedenie jednotlivých školských jedální do pásiem, ale museli sme upraviť aj režijné náklady, ktoré platia rodičia za deti. V prípade materských škôl a školských klubov detí stúpli o 100 percent, z 2,50 eura na päť eur," dodal.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny