RÚVZ našiel v niektorých vzorkách vody zo studní v okolí Slanej mangán či železo

04.08.2022 | Košický kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Bratislava 4. augusta (TASR) - Hygienici opakovane odobrali vzorky vôd z 20 studní v okolí znečistenej rieky Slaná v okrese Rožňava. V niektorých vzorkách zistili prekročenie hodnôt mangánu či železa. Pre TASR to uviedol Jozef Varga, poverený riadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave. Požiadavkám na kvalitu pitnej vody pre mangán nevyhoveli dve vzorky odobraté v obciach Plešivec a Čoltovo v okrese Rožňava. Ide o tie isté odberné miesta, kde prekročenie limitnej hodnoty mangánu zistili v rámci kontroly kvality studní i koncom apríla až začiatkom mája.

"Predpokladáme, že ide o vplyv geologického podložia - v daných lokalitách totiž v súvislosti s podložím evidujeme zvýšené hodnoty mangánu dlhodobo," poznamenal Varga. V piatich vzorkách odobratých z lokalít Brzotín, Bohúňovo a Čoltovo zistili prekročenie hodnoty železa. Koncentrácia železa sa v nich pohybuje od 0,24 do 0,45 miligramu na liter.

"Takéto prekročenie limitnej hodnoty železa možno z odborného hľadiska považovať za zdravotne nevýznamné," tvrdí Varga. Dodal, že ak ide o železo z geologického podložia a nedochádza k ovplyvneniu senzorických vlastností vody, je prípustné prekročenie koncentrácie železa do 0,50 miligramu na liter. "Prekročenie najvyšších medzných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov arzén a nikel a medzných hodnôt ukazovateľov síranov a reakcia vody nebolo zistené ani v jednej vzorke odobratej z 26. júla," povedal Varga.

V dvoch vzorkách v lokalite Brzotín namerali o jednu až dve stotiny nižšie hodnoty reakcie vody, ako je dolná hranica limitných hodnôt. To možno podľa Vargu považovať za nevýznamné. Varga priblížil, že RÚVZ odobral opakovane vzorky vôd zo studní 26. júla. "Odberné miesta boli totožné s miestami odberu prvej série vzoriek z konca apríla až začiatku mája," podotkol. Tieto odberné miesta odkonzultovali hygienici s hydrogeológmi. Vzorky zanalyzovali v ukazovateľoch železo, mangán, arzén, nikel, sírany, teplota a reakcia vody.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

2. júna - Župný trh vo Zvolene

Zvolen, Námestie SNP

3. júna - Huncútsky deň v skanzene

Svidník, skanzen SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry

4. júna - Detský Slanický ostrov umenia

Dobrodružná výprava za umením a zábavou Slanická Osada