Lesníci a ochranári opäť ručne kosili na Poľane chránenú luku

25.07.2022 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Poliak

Ilustračné foto: Archív TASR.

Kyslinky/Očová 25. júla (TASR) – Už po deviaty raz kosili ručne lesníci spolu s ochranármi lúku so vzácnymi biotopmi Dolná Zálomská neďaleko podpolianskeho lesného závodu Kyslinky. V lokalite takto zachovávajú druhovú pestrosť lúčnych spoločenstiev a zabezpečujú prežitie vzácnych druhov. Ako informuje hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová, na ručnom kosení lúky Dolná Zálomská sa každoročne zúčastňujú približne tri desiatky koscov a desať žien, ktoré trávu vynášajú z mokrých oblastí vyššie, kde sa dá vysušiť a následne odviezť na uskladnenie.

"V našom najvyššom vulkanickom pohorí sa ručne kosia aj menšie horské lúky, Dolná Zálomská je z nich rozlohou najväčšia. Výmera tohto areálu je 2,48 hektára," priblížila. Kosenie podmáčaných lúk totiž nie je možné realizovať ťažkou technikou, ostáva teda náročnejšia ručná práca. Vegetáciu je potrebné nielen pokosiť, ale následne aj odnosiť.

"Celkovo sa lesníci na Poľane starajú o 120 hektárov lúčnych porastov, ročne takto pripravujeme 120 ton sena. Celý objem potom putuje pre zver do krmelcov, aby bolo o ňu v zime postarané. Pri vysokom stave snehovej pokrývky je to často pre jeleniu a srnčiu zver jediný zdroj energie," uviedol referent poľovníctva organizačnej zložky OZ Poľana Ján Nôžka.

Dolná Zálomská je chráneným areálom a zároveň územím európskeho významu. Platí tam štvrtý stupeň územnej ochrany. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana a patrí zároveň do siete území európskeho významu Natura 2000 ako chránené vtáčie územie. Na malom území sa tam nachádzajú veľmi pestré a hodnotné spoločenstvá živých organizmov.

 

.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. - 13. august- Festival Hraného amatérskeho humoru - HAH 2022

32. ročník multižánrového festivalu. Dolná Strehová

13. august - Deň obce Kamenica

Kamenica, okres Sabinov

14. august - Ľanová nedeľa

Martin, Múzeum slovenskej dediny