V Nitre má vyrásť obytná časť s rodinnými a bytovými domami

07.06.2022 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

Ilustračné foto: Archív TASR.

Nitra 7. júna (TASR) - V nitrianskej mestskej časti Kynek chce súkromný investor vybudovať novú obytnú štvrť. Projekt s názvom Pod Kaštieľom počíta s výstavbou 90 rodinných domov a dvoch bytových domov s 22 bytovými jednotkami. Súkromná spoločnosť Pod Kaštieľom, s. r. o., počíta so začiatkom výstavby v druhom kvartáli roku 2023. Stavebné práce by mali byť ukončené v prvom štvrťroku 2025.

"Zámer počíta s výstavbou nového obytného súboru, ktorý bude pozostávať z rodinných domov a bytových domov, prípravy územia na vybudovanie novej obytnej zóny a vybudovania potrebnej dopravnej a technickej vybavenosti," konštatuje sa v zámere zverejnenom na Enviroportáli. Navrhované územie je určené predovšetkým na individuálne bývanie v rodinných domoch. Tie sú organizované v rôznych priestorových konfiguráciách.

"Zastúpené budú sólo domy, dvojdomy, trojdomy a radové domy. Územie bude doplnené o drobné stavby občianskej vybavenosti lokálneho významu. Dopravne je územie obslúžené obojsmernými obytnými ulicami s regulovanou rýchlosťou a barierizáciou dopravy formou krajinotvorných a pobytových prvkov," uvádza sa v zámere.

Projekt počíta aj s výstavbou vodozádržných prvkov a podporou rôznorodej vegetácie vo verejnom priestore zóny. "Hospodárenie s dažďovou vodou je riešené formou akumulačnej nádrže, ktorej objem bude využívaný na zavlažovanie zelene. Čiastočne bude slúžiť na zachytávanie vody do dažďových záhrad. Súčasťou verejného priestoru je aj interaktívny vodný prvok," konštatuje sa v zámere.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. - 13. august- Festival Hraného amatérskeho humoru - HAH 2022

32. ročník multižánrového festivalu. Dolná Strehová

13. august - Deň obce Kamenica

Kamenica, okres Sabinov

14. august - Ľanová nedeľa

Martin, Múzeum slovenskej dediny