Dolné Vestenice plánujú zrekonštruovať čistiareň odpadových vôd
Podnadpis článku...

24.03.2022 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto: Archív TASR.

Dolné Vestenice 24. marca (TASR) - Samospráva obce Dolné Vestenice (okres Prievidza) plánuje zabezpečiť rekonštrukciu miestnej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Prácami na objekte, ktorý je v nevyhovujúcom technickom stave, sleduje i rozšírenie jeho kapacity.

Mechanicko-biologickú ČOV postavila vtedajšia gumárenská firma ešte v rokoch 1970 až 1975. Jej technologické zariadenie je zastaralé a technicky už obci nepostačuje, spomenula samospráva obce v oznámení, ktoré predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

 "Zámer rieši rekonštrukciu existujúcich objektov ČOV, ktoré sú ešte využiteľné, kompletnú výmenu technologického zariadenia a vybudovanie potrebných nových stavebných objektov," priblížila obec. Niektoré objekty, ktoré nebude využívať, plánuje obec zachovať, ďalšie nevyhovujúce, vyradené a nepoužité konštrukcie asanovať. Obec chce prostredníctvom prác zároveň rozšíriť kapacitu čistiarne z 2500 na 3365 ekvivalentných obyvateľov.

 

.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. - 25. septembra - Mestské trhy Poklady regiónu

Prešov, Hlavná ulica

24.september - Memoriál Romana Bencúra

Medzinárodné preteky horských služieb Jasná, Nízke Tatry

25.september - Michalský jarmok

Martin, SNM - Múzeum slovenskej dediny