Prioritami Stropkova na rok 2022 sú nová materská škola i byty
Ilustračné foto: Archív TASR.

17.01.2022 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

 Stropkov 16. januára (TASR) – Prioritami mesta Stropkov v oblasti investícií pre rok 2022 je výstavba novej materskej školy, bytov i príprava súťaže na rekonštrukciu námestia. Ako TASR informoval hovorca mesta Peter Novák, najvýznamnejšou investíciou do infraštruktúry v regióne za posledné desaťročia je pripravovaná výstavba obchvatu, preložky cesty I/15 v réžii Slovenskej správy ciest.

"Vlani bola vykonaná štúdia realizovateľnosti stavby, ktorá je aktuálne posudzovaná Útvarom hodnoty za peniaze na ministerstve financií. V prvej polovici tohto roka by malo byť aktualizované územné rozhodnutie stavby z roku 2018 a následne vydané stavebné povolenie. Rovnako v roku 2022 je naplánované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a v budúcom roku by mohli do terénu nastúpiť prvé stavebné mechanizmy," povedal Novák.

Ďalšou významnou investíciou do modernizácie centra Stropkova bude rekonštrukcia mestského parku. "Ide o projekt realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce s poľskými mestami Bobowa, Sekowa a obcou Nižná Polianka za zhruba 200.000 eur. S prácami plánujeme začať v jarných mesiacoch a do konca júla by vynovený park mohol byť sprístupnený širokej verejnosti,“ priblížil Novák.

V rámci obnovy historického centra v minulom roku mesto zrealizovalo rozsiahly archeologický prieskum severozápadného bastiónu zaniknutého stropkovského hradu za 58.000 eur. V závere uplynulého roka začali prípravy na súťaž architektonických návrhov budúcej podoby celej, dosiaľ nerekonštruovanej južnej časti námestia.

"Čo sa týka rekonštrukcie atletickej dráhy s príslušenstvom v areáli Základnej školy Konštantínova, na jeseň sme ukončili spodnú stavbu a ostáva položiť finálny tartanový povrch. Náklady na túto investíciu sú vyše 107.000 eur, pričom polovicu získalo mesto z Fondu na podporu športu, druhá polovica je hradená z mestského rozpočtu," povedal Novák s tým, že stavba by mala byť ukončená v máji.

Nové multifunkčné ihrisko pribudne na tenisových kurtoch. Radnica naň z výzvy Prešovského samosprávneho kraja získala 25.000 eur a rovnakú sumu uhradí z vlastných zdrojov. Nové športovisko by mohlo podľa Nováka v jari slúžiť širokej verejnosti.

V závere uplynulého roka dostalo mesto rozhodnutie o schválení procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa novej materskej školy Pod Laščíkom. Harmonogram výstavby je plánovaný na 12 mesiacov. Výška oprávnených nákladov celého projektu predstavuje 815.000 eur.

"Z plánov na tento rok je jednou z priorít bytová výstavba. Na Hrnčiarskej ulici plánujeme postaviť nový blok s 22 nájomnými bytmi. Ďalšie byty sú aktuálne v projektovej príprave v obchodnom dome Mier, kde chceme nadstaviť jedno poschodie a celý objekt kompletne zrekonštruovať. Výstavba bytov si vyžiada aj rozšírenie, respektíve vytvorenie nového parkoviska, ktoré vyrastie pred obchodným domom,“ priblížil Novák a doplnil, že mesto má v pláne aj rekonštrukciu viacerých miestnych komunikácií.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

27. mája - Otvorenie Demovej kúpieľky

Najstaršia sauna na Slovensku, Šumiac

28 -29.mája - Šaffova ostroha

Festival ľudového tanca Dlhé Klčovo

29.mája - Detská nedeľa

Múzeum slovenskej dediny v Martine