Vranov pokračuje v revitalizácii centra mesta
Tretiu etapu rekonštrukcie schválili vranovskí poslanci vlani v októbri.

05.06.2018 | Prešovský kraj | Autor: M.Zdražilová

Vranovská samospráva začala s realizáciou tretej etapy rekonštrukcie centra mesta. Celkové náklady predstavujú niečo vyše 948.000 eur. Financovanie stavby je zabezpečené formou úveru. Informovala o tom hovorkyňa radnice Eva Fedorňáková.

Ako ďalej uviedla, dodávateľ vzišiel z obchodnej verejnej súťaže. Podľa Vestníka verejného obstarávania ide o vranovskú spoločnosť Betpres, s.r.o. Projekt tretej etapy urbanisticko-architektonickej úpravy centra mesta sa podľa Fedorňákovej týka úseku medzi okružnou križovatkou pri obchodnom dome Jednota a križovatkou pred obchodným domom DP. Tretí úsek Juh bude priamo napojený na už zrealizovanú druhú časť Stred.

"Zrekonštruovaná bude miestna komunikácia na ulici M. R. Štefánika, vystavané budú nové spevnené plochy s cyklistickým chodníkom. Nosnými prvkami tretej etapy sú pamätník SNP s upravenou plochou v centrálnej časti tohto územia a symbolická náznaková rekonštrukcia obrysu Kostola svätého Štefana v parku pri pamätníku. Súčasťou sú aj architektonické prvky, ktoré dotvoria námestie z funkčného hľadiska, kompozično-estetického pôsobenia a orientačného významu. Ide o svietidlá, fontánku na pitie, lavičky, koše, stojan na bicykle," priblížila Fedorňáková.

Podľa slov primátora Jána Ragana sa pre financovanie formou úveru rozhodli z dôvodu, že doteraz nebola a pravdepodobne ani v tomto programovacom období nebude vypísaná výzva, cez ktorú by mohli získať finančné prostriedky na realizáciu predmetnej rekonštrukcie z fondov EÚ. "Nejde len o estetickú úpravu, ale o komplexnú rekonštrukciu tejto časti centra, v rámci ktorej bude zrealizovaná napríklad oprava kanalizácie, chodníkov, cestnej komunikácie, elektriny a parkových úprav," dodal.

Tretiu etapu rekonštrukcie centra mesta schválili vranovskí poslanci vlani v októbri. Ešte v apríli tohto roka bolo otázne, či vôbec dôjde k jej realizácii. Časť mestských poslancov začala byť totiž pod hrozbou vrátenia financií z projektu Intenzifikácia separovaného zberu v meste opatrnejšia pri takejto veľkej investícii financovanej formou úveru. Dali si v tejto súvislosti vypracovať aj analýzu možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta, neskôr žiadali aj o jej doplnenie. Nakoniec však projekt rekonštrukcie centra mesta zastupiteľstvo podporilo.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina