Dobrovoľní hasiči začali v Handlovej s kontrolou komínov

21.10.2021 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto: Archív TASR.

Dobrovoľní hasiči z handlovskej časti Morovno začali v tomto období s preventívnymi kontrolami komínov. Dovedna skontrolujú 734 domov na viac ako 30 vybraných uliciach v Handlovej. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Počas preventívnych protipožiarnych kontrol hasiči tiež oboznamujú vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytujú odbornú pomoc. "Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina navrhne, aby mesto požiadalo príslušné orgány o preverenie ich stavu," doplnil referent požiarnej ochrany v Mestskom úrade v Handlovej Michal Dobiš.  

Vykurovacie telesá v domoch kontrolujú dobrovoľní hasiči každé štyri roky a vždy v iných uliciach a  mestských častiach Handlovej, pripomenula Paulínyová.