Prešovskí mestskí poslanci schválili kúpu akcií 1. FC Tatran Prešov

21.07.2021 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Prešovskí mestskí poslanci v utorok schválili odkúpenie 86,96-percentného podielu od obchodnej spoločnosti Futbal Tatran, s. r. o., čo zodpovedá 100 kusom akcií futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov, za takmer 332.000 eur mestom Prešov.

Podľa schváleného uznesenia sa mesto v súčinnosti predávajúceho podrobne a s odbornou starostlivosťou oboznámi s účtovným a právnym stavom spoločnosti 1. FC Tatran, a. s. Kupujúci má tiež právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy o kúpe akcií. Za také porušenie sa považuje najmä zistenie o nepravdivosti alebo neúplnosti účtovnej alebo právnej evidencie kupovanej spoločnosti.

Súčasťou uznesenia je tiež záväzok predávajúceho uzavrieť so spoločnosťou 1. FC Tatran na základe jej výzvy dohodu o pristúpení ku každému záväzku spoločnosti, ktorý nebol účtovaný v účtovnej evidencii spoločnosti alebo ktorý bol v účtovnej evidencii spoločnosti účtovaný v nesprávnej výške.

Poslanci schválili i odkúpenie zvyšného 4,35-percentného podielu, čo predstavuje päť akcií, od tretieho akcionára - spoločnosti Just, s. r. o., za takmer 16.600 eur. Predaj sa má uskutočniť za podmienky predchádzajúceho nadobudnutia 100 kusov kmeňových akcií od Futbal Tatran.

Zastupiteľstvo zároveň odvolalo členov predstavenstva 1. FC Tatran Miroslava Remetu a Slávku Vattaiovú. Novým predsedom predstavenstva sa stal bývalý medzinárodný rozhodca Ľuboš Micheľ.

Poslanci v súvislosti s kúpou schválili tiež zmenu rozpočtu. Sumu 350.000 eur presunuli z rezervného fondu. Rovnako vyčlenili financie na chod klubu v jesennej časti, a to 50.000 eur. Ďalšie potrebné financie budú podľa schváleného materiálu zabezpečené sponzorsky.

"Myslím si, že rokovanie o Tatrane dopadlo podľa očakávania. Poslanci odsúhlasili odkúpenie akcií a následne schválili aj rozpočtovú zmenu tak, aby sme mali aj reálne peniaze na zaplatenie akcií. Teraz ostáva už len vyhrnúť rukávy a ísť do práce," povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

6. augusta - Demänovská dračia stopa

Podujatie pri príležitosti objavenia Demänovskej jaskyne slobody

7. august - Večerná prehliadka kaštieľa Betliar

1. august - Ruňanská vatra

8. august - Stredovek na tanieri

rozhľadňa Čerešenka pri obci Čižatice