Rodákom z Tuchyne je kňaz a spisovateľ Eduard Alojz Filo
Na rodnom dome kňaza a spisovateľa umiestnili pamätnú tabuľu.

29.12.2017 | Žilinský kraj | Autor: Ján Lašák

Najvýznamnejším rodákom z obce Tuchyňa v Ilavskom okrese je kňaz, geológ, botanik, liečiteľ, spisovateľ, prekladateľ, redaktor, historik, národovec a člen rôznych spolkov Eduard Alojz Filo (1888 – 1982). Pochovaný je na miestnom cintoríne.
 

Podľa starostky Tuchyne Gabriely Švecovej na priečelí Filovho rodného domu, ktorý dodnes stojí v obci, odhalili pri príležitosti 110. výročia narodenia významného rodáka pamätnú tabuľu.
 

Teológiu študoval na Vysokej škole kanonického rádu premonštrátov v Jasove a v štúdiu pokračoval v Budapešti. V roku 1913 bol vysvätený za kňaza. V roku 1915 získal titul profesora prírodných vied na Filozofickej fakulte budapeštianskej univerzity. Ako profesor a neskôr riaditeľ pôsobil na niekoľkých slovenských a maďarských gymnáziách.
 

Ovládal osem jazykov, publikoval články do Tatranského Orla, Národných novín, Slováka, Gemer – Malohontu, Sajo – Vidéku. Bol predsedom redakčnej rady časopisu Šafárikov kraj, predsedom miestnych pobočiek Matice slovenskej, ale aj predsedom Masarykovej ligy proti tuberkulóze. Pôsobil aj ako člen a funkcionár Červeného kríža a Okresnej zdravotnej rady. Predsedal miestnemu výboru Pečlivosti o mládež. Vďaka tomu, že bol botanik, mohol ľudí liečiť liečivými rastlinami, ktoré sám zbieral a zakladal do herbárov. Hovorili o ňom, že bol otcom všetkých, ktorí ho potrebovali.
 

Podporoval Klub turistov, ktorého bol podpredseda. Je autorom turistických príručiek Vršatec a okolie a Vršatec včera a dnes. Vo svojich pamätiach zachytil históriu obce Tuchyňa. Ako spisovateľ sa prejavil pri písaní ďalších historických prác o Lednici, Červenom Kameni a Vršatci. Svoje bohaté vedomosti z prírodných vied využil pri písaní dvoch učebníc Mineralógia a Geológia.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

22. – 24. marec - Spomienka na obete prvého transportu žien a dievčat zo Slovenska

Poprad, kino Tatran, Námestie sv. Egídia

24. – 25. marec - Tajovského divadelné dni

Regionálna prehliadka neprofesionálneho divadla Banská Bystrica

25. marec - 35. výročie Sviečkovej manifestácie

Slávnostné verejné zhromaždenie Bratislava, Námestie Eugena Suchoňa