Areál SPU v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

11.05.2021 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Jej cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prispôsobenie sa zmene klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenie ovzdušia, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

Práce sa začali začiatkom decembra minulého roka, ich ukončenie je naplánované počas tohto mesiaca. Projekt Zelená infraštruktúra na zelenej univerzite financuje Európsky fond regionálneho rozvoja sumou vyše 402.000 eur, vyše 21.000 eur tvorí spolufinancovanie z vlastných zdrojov SPU.

Podľa prorektora SPU pre investičný rozvoj Tomáša Tótha je predmetom renovácie obnova komunikácií, osvetlenia, mobiliáru, vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, odstránenie náletových krovín a stromov na ploche viac ako 14.000 štvorcových metrov. V rámci projektu sa realizuje inštalácia nových prvkov urbánneho dizajnu, mobiliáru, úprava komunikácií a verejného parkového osvetlenia. Obnovujú sa existujúce porasty v protihlukovej bariére, pokračuje výsadba drevín a vysádzajú sa rastliny a dreviny v spevnenej zhromažďovacej ploche. S cieľom zvýšiť biodiverzitu sa obnovujú existujúce porasty a skupiny drevín, vysadia sa cibuľoviny v trávniku, v extenzívnych trvalkových záhonoch, tiež kríky, a vytvorí sa kvitnúca lúka.

Na revitalizovanej lokalite bol navrhnutý výrub 98 drevín a krovín z dôvodu zlého zdravotného stavu. Ide o dreviny s vysokým stupňom mechanického poškodenia, výrazne presychajúce, prestarnuté a poškodené chorobami a škodcami, ohrozujúce zdravie občanov, ako aj invázne dreviny a nálety, ktoré majú potenciál rýchlo sa šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov.

Mesto Nitra ako príslušný správny orgán vydalo povolenie na výrub uvedených drevín na základe predmetnej žiadosti a inventarizácie územia vykonanej autorizovanou osobou v júni minulého roka. „Súčasne sa vysadilo 142 nových drevín, keďže v takomto pomere bola vyčíslená spoločenská hodnota vyrúbaných drevín. Priestor sa doplní aj o ďalších 42 krov, bylinnú zložku v podobe trvalkových záhonov, záhonov cibuľovín a kvitnúcich lúk,“ uviedol prorektor.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina