Mesto Krompachy chce priviesť majiteľov psov k zodpovednosti

03.05.2021 | Košický kraj | Autor: J.Ďurašková

Docieliť nápravu problémov, ktoré mesto Krompachy eviduje v súvislosti s držbou psa miestnymi obyvateľmi, sa samospráva snaží viacerými spôsobmi. Pri zisťovaní skutkového stavu počtu krompašských psov majú mestu pomôcť domoví dôverníci, k zodpovednému správaniu sa na verejných priestranstvách má majiteľov psov priviesť nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke mesta.

V snahe povzbudiť majiteľov psov k splneniu si povinnosti prihlásiť svojho štvornohého miláčika do evidencie a zaplateniu miestneho poplatku súvisiaceho s pobytom psa na území mesta, vyvesila samospráva pred pár dňami vo všetkých bytových domoch oznam so zoznamom evidovaných psov. Zároveň vyzvala správcov a dôverníkov bytových domov o súčinnosť pri zisťovaní skutkového stavu v jednotlivých bytovkách.

"Podľa údajov z oddelenia majetku a regionálneho rozvoja mestského úradu, aktuálne je na území mesta prihlásených 286 psov. Ďalší 19 majitelia psov už podali daňové priznanie," predstavilo mesto v závere týždňa doterajšiu reakciu obyvateľov s tým, že "priebežne sa ozývajú aj správcovia jednotlivých bytových domov".

"Problematika psov na území mesta je pomerne široká," uviedlo tiež mesto, pričom za najväčšie problémy označilo venčenie bez vôdzky a neodstraňovanie psích exkrementov z verejných priestranstiev. Novo prijaté VZN preto okrem iného definuje miesta, kde je voľný pohyb psa, ako aj vstup so psom, zakázaný. "Obe vymedzujú tabuľky s grafickým zobrazením siluety psa v červenom preškrtnutom kruhu," informovala samospráva a zároveň obyvateľov vyzvala, aby tieto označenia rešpektovali. Podľa nového VZN je tiež majiteľ alebo ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích exkrementov a po znečistení verejného priestranstva tak bezodkladne urobiť.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava