Nová cyklotrasa spojí priemyselný park so sídliskom Rybníky a centrom

26.04.2021 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Ilustračné foto:

Mesto Levice vybuduje novú mestskú cyklotrasu spájajúcu priemyselný park Géňa so sídliskom Rybníky, centrom mesta a obchodným centrom na severe mesta. Na jej výstavbu získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 272.959 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu. Celkové oprávnené výdavky projektu sú 287.325 eur.  

Projekt bol schválený v rámci výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej, na celkovom počte prepravených osôb. Jeho hlavnou aktivitou je rekonštrukcia a výstavba cestičky pre chodcov a cyklistov. Realizácia je v súlade s navrhovanou územnoplánovacou dokumentáciou mesta a schválenou koncepciou cyklodopravy v meste Levice, skonštatovala Macáková.

Navrhovaná cyklotrasa je situovaná po jestvujúcich chodníkoch, komunikáciách a tiež po novonavrhovaných cyklistických cestičkách. V rámci realizácie cyklochodníka sa zrekonštruuje existujúci povrch chodníkov, zrealizujú sa bezbariérové priechody pre chodcov, zatrávnenie plôch okolo chodníka, zvislé a vodorovné dopravné značenie. Celková dĺžka zrekonštruovaných cyklocestičiek bude 2179,51 metra. Projekt je aktuálne pred podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a prípravou verejného obstarávania na dodávateľa stavby.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina