Považská Bystrica chce zrekonštruovať telocvične v troch ZŠ
Celkové náklady na rekonštrukciu telocviční by sa mali vyšplhať na 374.000 eur.

10.05.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo v stredu považskobystrické mestské zastupiteľstvo.  Podľa vedúceho odboru školstva a sociálnych vecí považskobystrickej radnice Jozefa Bielika celkové náklady na rekonštrukciu telocviční by sa mali vyšplhať na 373.384 eur, spoluúčasť mesta by bola 78.384 eur. 

„Vzhľadom na kompletnú rekonštrukciu striech, elektroinštalácie a osvetlenia dvoch telocviční v ZŠ Stred, ktorá bude realizovaná v lete 2018, očakávame značné poškodenie palubovky, ktorá je už teraz dosť opotrebovaná. Preto sme navrhli podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na jej rekonštrukciu vo výške 73.000 eur a spoluúčasť mesta 19.791 eur, celkové náklady by mali byť 92.791 eur,“ informoval Bielik. 

V telocvičniach ZŠ SNP je podľa neho v zlom stave strecha, ktorá zateká, viacero radiátorov je nefunkčných, v zime sú telocvične nedostatočne vykurované. Osvetlenie telocviční je staré, používajú sa málo efektívne výbojky. Zastarané a opotrebované sú sociálne zariadenia v šatniach. Na rekonštrukciu striech, vykurovania, sociálneho zariadenia, elektroinštalácie a osvetlenia požiada mesto o dotáciu 118.000 eur, spoluúčasť mesta bude 31.539 eur, celkové náklady budú 149.539 eur. 

„Navrhujeme tiež podať žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu podlahy a elektroinštalácie vrátane osvetlenia v telocvični ZŠ s MŠ Považská Teplá. Z ministerstva žiadame dotáciu 104.000 eur, spoluúčasť mesta je 27.054 eur, celkové náklady 131.054 eur,“ doplnil Bielik.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo finančné prostriedky vo výške deväť miliónov eur na dotácie zamerané na rozvoj telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29