Mesto Prievidza chce oživiť Radu mladých
Samospráva má záujem oživiť poradný orgán zložený z miestnych žiakov a študentov.

09.05.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Rada mladých dlhodobo v meste nefunguje, zmeniť to má práve nová iniciatíva radnice v podobe úpravy jej štatútu. "Rada mladých nefunguje hlavne preto, lebo tam bol spôsob voľby, keď sa konali malé voľby a zástupcovia mladých ľudí, ktorí boli zvolení, k tomu nepristúpili zodpovedne a nevedeli sa stretnúť, zvoliť si predsedu," spomenul vedúci kancelárie primátorky mesta Alojz Vlčko.

Samospráva preto podľa neho prišla s návrhom upraviť zástupcov v poradnom orgáne. "Po novom sú tam zástupcovia žiackych školských rád za každú žiacku školskú radu, ktorá si zástupcu nominuje, zo stredných i základných škôl. Takisto si svojich zástupcov môžu nominovať aj organizácie, ktoré sú aktívne v práci s mládežou na území mesta," priblížil.

Mesto očakáva, že keď si subjekty priamo nominujú svojich zástupcov, činnosť Rady mladých sa rozhýbe, ozrejmil Vlčko. "Začiatok jej práce by mal byť od septembra, do 15. septembra si majú subjekty nominovať svojich zástupcov a od 20. septembra má Rada mladých pracovať," dodal.

Zmenu vo fungovaní Rady mladých schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla prostredníctvom samostatnej internej smernice o tomto poradnom orgáne mesta. Poslaním Rady mladých je zabezpečovať úzky kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta, napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov.

Rada má tiež uplatňovať odborné vedomosti a schopnosti mládeže pri plnení úloh mesta, a to prioritne voči deťom a mládeži, vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023, rovnako má iniciovať a organizovať aktivity pre mladých. Štatút poradného orgánu tiež určuje, kto môže byť delegovaným zástupcom v rade, jeho funkčné obdobie, prípadný zánik mandátu, zasadnutia a metódy práce rady.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29