Banskoštiavnické Banské múzeum v prírode čaká modernizácia
Na modernizáciu skanzenu pôjde tento rok približne 167.000 eur.

08.05.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Vodnáková

Slovenskému banskému múzeu (SBM) sa aj tento rok podarilo získať finančné prostriedky na jeho inováciu a tak pripravuje druhú etapu. V rámci nej sa chce zamerať na obe časti expozície, a teda tú na povrchu, ale aj pod zemou.

Na modernizáciu skanzenu pôjde podľa riaditeľa SBM Jozefa Labudu tento rok približne 167.000 eur. "V podzemí ideme návštevníkom prezentovať rôzne zvuky, ako napríklad dobývanie a zhŕňanie horniny, práca baníka - ručné dobývanie či odstrel rudy," priblížil Labuda s tým, že okrem zvukových efektov by mali podzemnú časť expozície doplniť aj nové figuríny koní pri gápli. Taktiež bude podľa jeho slov pokračovať inovácia informačného systému. Pri vstupe pribudne pre návštevníkov krátky informatívny film s názvom Návod na použitie bane a v pláne je aj nový audio sprievodca minimálne v štyroch jazykových mutáciách. 

Finančné prostriedky na inováciu skanzenu získalo múzeum aj v minulom roku. Takmer 100.000 eur, ktoré získalo z environmentálneho fondu, použilo na vybudovanie detského ihriska s baníckou tematikou, rekonštrukciu osvetlenia a vzduchotechniky v podzemí, ale aj nové značenie či približne trojminútový film, ktorý pri vodnostĺpcovom ťažnom stroji z 18. storočia približuje jeho využitie v baníctve. 

Banské múzeum je vybudované v závode šachty Ondrej, ktorá fungovala od konca 17. storočia až do 20. rokov 20. storočia a v roku 1925 bola definitívne zlikvidovaná. So sprístupňovaním podzemných priestorov a budovaním povrchových priestorov sa začalo v roku 1965, prvých návštevníkov privítali v skanzene v roku 1974. V súčasnosti je najnavštevovanejšou expozíciou múzea a tiež jednou z najvyhľadávanejších zaujímavostí v Banskej Štiavnici. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

30.september - Deň Paľa Bielika

Prvý ročník spomienkového podujatia v Kynceľovej

1.október - Bitka o Bratislavu 2022 - Prešporok 1620

Rekonštrukcia bitky o Bratislavu, Sad Janka Kráľa

2. október - Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Skalica, Námestie slobody