Žilina zatiaľ uzatvorila 14 zmlúv na letné terasy
Cena za plochu terasy na Mariánskom námestí ostáva nezmenená.

03.05.2018 | Žilinský kraj | Autor: M.Jaroš

"Je nevyhnutné, aby prevádzkovatelia letných terás dodržiavali ustanovenia zmlúv a všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina. Mesto apeluje i na vizuálnu stránku letných terás na Mariánskom námestí. Na základe dohody mesta s prevádzkovateľmi zariadení na Mariánskom námestí a Krajským pamiatkovým úradom v Žiline budú slnečníky v jednotnej farbe, a to smotanovej," uviedol žilinský primátor Igor Choma.

Pripomenul, že v zmysle VZN je prevádzkový čas letných terás na Mariánskom námestí a z neho vychádzajúcich ulíc (Bottova, Štúrova, Jozefa Vuruma, Hodžova, Sládkovičova a Námestie Andreja Hlinku) do 2. hodiny. "Ostatné časti mesta majú prevádzkový čas do 22. hodiny. Kontrolu dodržiavania nočného pokoja priebežne vykonávajú hliadky Mestskej polície Žilina," doplnil Choma.

Minimálna výška nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina je schválená uznesením Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline z roka 2012, pričom sa cena nájmu za meter štvorcový (m2) pohybuje od 0,15 eura na jeden deň až po 0,53 eura.

"Cena za plochu letnej terasy na Mariánskom námestí ostáva aj v tomto roku nezmenená. To znamená, že plocha v rozsahu letnej terasy, výmerou zodpovedajúca pozemku pod 'laubňami' pred konkrétnym domom, v ktorom sídli stála prevádzka a s ktorou je terasa v priamej väzbe, je za cenu jedno euro počas celej doby nájmu. Každý ďalší začatý štvorcový meter je za cenu 0,53 eura/m2/deň. Na sídliskách Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, v Sade SNP, na Ulici J. M. Hurbana a na ulici Jána Milca je nájom za cenu 0,31 eura/m2/deň. Na ostatnom území mesta sa platí nájom za cenu 0,15 eura/m2/deň," dodal žilinský primátor.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24. – 26. mája - Svätourbanské zoborské slávnosti

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. – 26. mája - Šaffova ostroha

prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Dlhé Klčovo

25. – 26. mája - Rytiersky festival Rotenstein

Častá, hrad Červený Kameň