Stará Ľubovňa zvýšila poplatky za odpad
Od nového roka nadobudli účinnosť zmeny sadzby poplatku za komunálny odpad i drobný stavebný odpad na území mesta.

16.01.2018 | Prešovský kraj | Autor: Ján Lašák

 Ešte v závere minulého roka sa na zvýšení poplatkov uzniesli mestskí poslanci. Dotknú sa nielen podnikateľov, ale aj všetkých obyvateľov mesta na severe Spiša. „V súvislosti s poplatkom za likvidáciu komunálneho odpadu pre fyzické osoby sa sadzba zvýši zo sumy 0,050 eura na osobu a deň na 0,053 eura. Ide o nevyhnutné riešenie vzniknutej situácie z dôvodu značnej finančnej disproporcie medzi výškou fakturovaných nákladov a výberom poplatkov,“ zdôvodnil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

Dodal, že na likvidáciu odpadu minie samospráva približne 330.000 eur ročne, na bioodpad ďalších približne 40.000 eur, pričom príjmy z výberu miestneho poplatku za komunálny odpad sa pohybujú na úrovni zhruba 234.000 eur. Ročne tak bude poplatok vyšší takmer o euro.

„Zároveň sa riadime odporúčaním, podľa ktorého by mal tento poplatok každoročne mierne valorizovať. Ak by sme chceli vychádzať z litery zákona, tak by mal poplatok za likvidáciu odpadu v 100-percentnej miere kryť náklady na jeho zneškodnenie. To by však negatívnym spôsobom ovplyvnilo ekonomickú situáciu mnohých domácností. Mierne zvýšenie poplatku teda považujeme za zodpovedné riešenie aj vo vzťahu k mestu i jeho samotným obyvateľom," konštatoval primátor.

Okrem toho sa od začiatku roka zmenili v Starej Ľubovni aj podmienky v oblasti dane za užívanie verejného priestranstva.

autor: TASR

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

25. november - Slávnostné otvorenie Vianočných trhov

Bratislava, Hlavné námestie

26. november - Dedinské driapačky

Nedožery-Brezany

27. november - Devínsky peceň

Súťaž o najchutnejší doma upečený chlieb, Devín