Popri Tajovke pôjde cyklotrasa
Na brehoch potoka dôjde počas najbližších dní k výrubu starých drevín

11.04.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: E.Krčová

Štátny podnik Lesy SR, odštepný závod Slovenská Ľupča, ktorý je správcom vodného toku Tajovka, začal v spolupráci s mestom v banskobystrickej lokalite Štiavničky s revitalizáciou porastov. Na brehoch potoka dôjde počas najbližších dní k výrubu starých a krehkých drevín, ktoré majú zhoršený zdravotný stav. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

Ako uviedla, stromy sú prestarnuté, presiahli svoj biologický vek, niektoré sú napadnuté drevokaznými hubami a ohrozujú majetok, zdravie a život ľudí. Výrub povolil okresný úrad a ich zlý stav potvrdila i Štátna ochrana prírody SR.

"Mesto Banská Bystrica plánuje v tejto lokalite začať v najbližšom období s realizáciou plánovanej cyklotrasy Hušták – Podlavice. Poškodené, staré dreviny nachádzajúce sa priamo na trase chystanej stavby náležite ošetria a niektoré prestarnuté vyrúbu. Boli vybrané výlučne dreviny, ktoré by mohli spôsobiť zdravotnú alebo majetkovú ujmu ľudí prechádzajúcich daným úsekom pešo či na bicykli," zdôraznila Marhefková.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26.apríla - Vyhlásenie výsledkov Akademického Prešova

DAD Prešov

27.apríla - Samove hry 2019

Otvorenie turistickej sezóny v Devínskej Novej Vsi

28.apríl - Hudobná jar v Sabinove

Kultúrne centrum Na korze Sabinov