Mesto Prievidza ocení osobnosti i kolektívy
Návrhy laureátov na ocenenia môžu obyvatelia poslať do konca februára.

24.02.2020 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Prievidžania opäť rozhodnú o laureátoch mestských ocenení. Svoje odôvodnené návrhy môžu prievidzskej samospráve zasielať do konca februára. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

"Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta," spomenul Ďureje.

Na vypísanie návrhu môžu obyvatelia podľa neho využiť pripravený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prievidza. "Doručiť ho môžu osobne, poštou alebo emailom, a to do 29. februára. Návrhy doručené po tomto termíne nebudeme akceptovať," uviedol Ďureje.

Ocenenie Prievidzský anjel udeľuje samospráva osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Mestské ocenenia samospráva udelí počas slávnostného programu 27. marca.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky platia prísne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu