Ružinov otvoril dotačnú výzvu
V rozpočte má na to vyčlenených 253.000 eur.

12.02.2020 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Bratislavský Ružinov otvoril tohtoročnú dotačnú výzvu. Záujemcovia môžu žiadať o komunitné alebo rozvojové dotácie, svoj projekt môžu prihlásiť do 16. marca. V rozpočtovom období je možné podať len jednu žiadosť, novinkou tiež je elektronické podávanie žiadostí. V rozpočte má mestská časť tento rok alokovaných 253.000 eur.

Komunitná dotácia slúži na podporu komunitných krátkodobých projektov zameraných primárne na komunitu a jej rozvoj. Špecifickými prioritami sú na tento rok hlavne životné prostredie, seniori a krúžková činnosť spolu so školskými a mimoškolskými aktivitami detí a mládeže. Môže ísť napríklad o vybudovanie komunitnej záhrady či kontajnerového stojiska, tvorivé dielne či športový deň. Výška dotácie sa pohybuje od 500 do 5000 eur.

Primárnym účelom rozvojovej dotácie je podpora celoročného fungovania organizácie a podpora jej rozvoja. Organizácia by mala dlhodobo, minimálne tri roky, preukázateľne podporovať aktivity na podporu rozvoja Ružinova. Dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu na fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú na jej ďalší rozvoj. Výška dotácie sa pohybuje od 5000 do 20.000 eur.

"Ak máte pripravených viacero projektov, musíte sa rozhodnúť, ktorý predložíte. Jednou z podmienok je totiž to, že v kalendárnom roku môže uchádzač predložiť len jeden. Ak ich doručíte viac, vylúčené budú všetky. Dotácia sa neposkytuje ani na ukončené aktivity," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu Tatiana Tóthová.

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez portál, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné riadne úplne vyplnenú a štatutárnym zástupcom podpísanú žiadosť oskenovať a spolu so skenom povinných príloh podať cez portál v požadovanom termíne. V prípade absencie príloh nebude žiadosť posudzovaná. Zoznam povinných príloh, postup pri podávaní žiadosti, bližšie informácie k dotáciám, ako kontakty v prípade otázok, sú zverejnené na webe.

O dotáciu nemôže požiadať organizácia, ktorej zakladateľom je obec/mestská časť, respektíve ktorou je iná mestská časť, obec alebo vyšší územný celok. Oprávneným žiadateľom nie je politická strana, politické hnutie alebo ich koalícia.

Mestská časť v roku 2019 podporila 57 žiadostí v celkovej výške 223.000 eur.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina