Od nového roka sa v Štrbe zvýšili niektoré miestne dane
Jedným z dôvodov je nárast nových výdavkov obce.

22.01.2020 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

V obci Štrba, podobne ako v iných obciach a mestách, sa od nového roku zvýšili niektoré miestne dane. „Dôvodov je niekoľko, dane z nehnuteľností boli naposledy upravované v roku 2015, avšak niektoré iné poplatky sa neupravovali aj niekoľko rokov. Na potrebu zvyšovania miestnych daní opakovane upozorňuje Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR a finančný inštitút INEKO. Nielenže sú tieto dane nízke, ale je nevyhnutné zvýšiť výnosy z nich, kvôli rýchlejšie narastajúcim výdavkom i príjmom v rozpočtoch samospráv,“ zdôvodnil Štefan Bieľak z Obecného úradu v Štrbe.

Jedným z dôvodov zvýšenia dane z nehnuteľností je podľa neho nárast nových výdavkov obce v dôsledku prijatia zákonov a uloženia úloh samosprávam. „Na tie nám však štát nedal potrebné financie. Okrem toho každoročne narastajú aj bežné výdavky obce v dôsledku zvyšovania nákladov o infláciu tak, ako všetkým domácnostiam,“ objasnil Bieľak.

Dodal, že v tomto roku obec predpokladá nárast tzv. podielových daní zo štátneho rozpočtu len o 2 až 3 %. Ide pritom o kľúčový príjem obcí a miest a výdavky samospráv pritom majú narásť v tomto roku o cca 9 až 10 %. „Takže je zjavné, že mestám a obciam budú chýbať peniaze. A pokiaľ obec nechce znižovať doterajší rozsah svojich služieb a ich kvalitu, resp. nechce škrtnúť niektoré už štandardné aktivity, na ktoré sú už občania zvyknutí, tak je nevyhnutné zvýšiť aj uvedené miestne dane,“ skonštatoval Bieľak.

Zvýšenie dane z nehnuteľností sa týka všetkých častí obce Štrba, ale najviac Štrbského Plesa. Samospráva v Štrbe skonštatovala, že zvýšenie miestnych daní nebude postačovať na vykrytie rozdielu medzi chýbajúcimi príjmami a novými výdavkami. Zmena nastáva nielen vo zvýšení sadzby dane, ale aj v tom, že oproti predchádzajúcemu roku už nebudú samostatné sadzby dane pre chatové osady, ale sú samostatne určené sadzby dane pre tri časti obce – Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.

V prípade stavebného pozemku sa sadzba zvýšila o 100 resp. 200 % a napríklad daň zo stavby na bývanie upravili na Štrbskom plese z pôvodných 0,132 eura za meter štvorcový na 3,3 eura. Obec upravovala sadzby aj pri dani z bytov, zvýšila sa tiež daň za psa na 10 eur z pôvodných 6,5 eura.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička