Športoviská považuje A. Turčanová za najdôležitejšie výzvy tohto roka
Investičné zámery mesta Prešov.

15.01.2020 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Za najdôležitejšie výzvy tohto roka považuje primátorka Prešova Andrea Turčanová výstavbu futbalového štadióna a dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna. Dôležité je však podľa nej aj ďalšie skvalitňovanie dopravy inováciou vozového parku mestskej hromadnej dopravy (MHD) a jeho rozšírením o elektrobusy, ako aj pokračovanie v plánovaní a realizácii systému regulovaného parkovania.

"Jedným z prípravných krokov je aj úprava a rozširovanie parkovacích miest, ktoré pribudnú aj v tomto roku, a to najmä na našich najväčších sídliskách," povedala Turčanová.

Termín dokončenia stavby zimného štadióna je na základe zmluvného termínu naplánovaný na koniec leta 2020. Pôvodná cena 4,5 milióna eur s DPH bola zvýšená dvoma dodatkami o sumu 331.028,88 eura s DPH, celková cena diela tak predstavuje sumu 4,8 milióna eur s DPH.

V prípade futbalového štadióna bola podľa radnice projektová dokumentácia aktualizovaná, pričom cena projektu stúpne na 14,6 milióna eur bez DPH.

Ďalšou veľkou investíciou, ktorú mesto pripravuje, je rekonštrukcia Jarkovej ulice. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.

"Okrem týchto dvoch veľkých investícií plánuje mesto Prešov pokračovať v prácach na obnovenom cyklistickom velodróme a zatepliť vstupný objekt v rámci druhej etapy rekonštrukcie v objeme približne 167.000 eur," priblížila Turčanová.

"Medzi ďalšie plánované investície patrí napríklad aj rekonštrukcia ZUŠ na Prostějovskej ulici, rekonštrukcia zastávky MHD Čierny most, výstavba časti parkoviska na ulici Lesnícka, prepojenie ulice biskupa Gojdiča s Jarkovou, začatie sanácie územia v lokalite ulíc Ďumbierska a Sibírska. V tomto roku je naplánovaná aj príprava projektovej dokumentácie pre Centrálny mestský park a príprava realizácie druhej etapy útulku pre zvieratá (karanténnej stanice). Zároveň chceme v krátkom čase spustiť verejné obstarávanie na obnovu nákupného strediska Opál," vysvetlila primátorka.

V rámci obnovy areálu prírodného kúpaliska Delňa plánuje mesto v tomto roku komplexnú obnovu osvetlenia a vytvorenie moderného zázemia pre rôzne typy športových aktivít.

Medzi najväčšie pripravované investície z externých zdrojov patrí modernizácia vozového parku MHD v Prešove, ktorá predstavuje nákup desiatich trolejbusov v celkovej hodnote 6,45 milióna eur v rámci Operačného programu II, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo dopravy. Ďalej je to nákup šiestich autobusov a piatich elektrobusov v celkovej hodnote 4,9 milióna eur v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Mesto tiež plánuje pokračovať v rekonštrukcii Materskej školy na Bratislavskej ulici v celkovom objeme takmer 895.000 eur. Zriadiť chce aj špecializované učebne na šiestich základných školách v celkovej hodnote 360.000 eur. Radnica plánuje i rekonštrukciu jedného z objektov Mestského úradu na Jarkovej ulici, ktorej cieľom je zníženie spotreby energie.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

7.august - Remeslá našich predkov

Remeselný jarmok v starej Turej

8.august-Ľudový jarmok Pod vŕbičkami

Vystúpenia folklórnych súborov Nedožery-Brezany

9.august- Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny

Martin Múzeum slovenskej dediny