Žarnovica hľadá zdroje na ďalšiu rekonštrukciu horného kaštieľa
Mala by tu vzniknúť knižnica s kaviarňou či obradná sieň.

28.11.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Vodnáková

Žarnovická samospráva hľadá zdroje na ďalšiu rekonštrukciu horného kaštieľa. Dominanta mesta má zrekonštruovanú fasádu, opravenú strechu a vymenené okná. "Čo treba spraviť, je celý interiér kaštieľa vrátane zdravotechniky, elektroinštalácie, vzduchotechniky a nejaké vonkajšie úpravy vrátane prípojok nízkeho napätia, či dažďovú kanalizáciu," priblížil aktuálny stav kaštieľa projektový manažér mesta Pavel Havran.

Na tieto práce sa mesto snaží získať externé zdroje. Podľa Havrana podalo mesto dve žiadosti o dotácie vo výške približne 730.000 eur na ministerstvo kultúry, do konca novembra chce podať žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku z nórskych fondov. "Aktuálne žiadosť spracovávame," priblížil Havran.

V prípade nórskych fondov sa bude mesto uchádzať o vyššiu čiastku, a to z toho dôvodu, že tieto fondy podporujú nielen samotnú obnovu pamiatky, ale aj budúce činnosti spojené s generovaním zisku. Práve to je totiž podľa Havrana hlavným zámerom tohto dotačného mechanizmu - aktivovať potenciál generovania príjmu z kultúrnych pamiatok. "Suma 700.000 eur bude na rekonštrukciu a zvyšných 300.000 eur by sme chceli získať na aktivity generujúce príjem," priblížil.

Podľa plánov mesta by mala v kaštieli v budúcnosti sídliť knižnica s kaviarňou, vzniknúť tu má obradná sieň, ale aj expozícia hradov Pohronskej hradnej cesty. Práve tá by mala byť pre mesto zdrojom príjmov. Aktivity by tu ako partner mesta, keďže podmienkou fondov je mať partnera, mala zastrešovať Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron.

"My ako mesto sa postaráme o rekonštrukciu pamiatky, aj o jej údržbu, prípadne v budúcnosti o nejaké inovácie. Región Gron ako náš partner nám bude pomáhať prevádzkovať tú činnosť, ktorá by mala generovať príjem, prehliadky s komentárom a ďalšie iné akcie a podujatia. Príjem bude použitý na údržbu a obnovu pamiatky," zhrnul Havran.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny