Deň PSK bude venovaný výročiu Nežnej revolúcie
Pripomíname si výročie Novembra´89

12.11.2019 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Verejnosť bude môcť v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý sa uskutoční v utorok (12.11.), spoznať činnosť Úradu PSK, ako aj inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Návštevníkom ponúknu sprievodný program múzeá, galérie, divadlá, knižnice, zariadenia sociálnych služieb a stredné školy. Deň PSK bude zároveň venovaný Nežnej revolúcii.

"V Úrade PSK Nežnú revolúciu priblíži vystúpenie žiakov a umelcov z regiónu. Spolu 35 účinkujúcich predstaví program tvorený zborovým spevom, pásmom rebelských veršov a gitarovými aranžmánmi. V ich podaní zaznejú známe hity viažuce sa k Nežnej revolúcii či pamätné štrnganie kľúčov, revolučnú atmosféru posilní videoprodukcia s autentickými zábermi zo 17. novembra," uviedla Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

Od 10.00 h do 14.00 h budú mať návštevníci možnosť nahliadnuť aj do zasadačky predsedu kraja, či zúčastniť sa otvorenej diskusie s vedením kraja. "Súčasťou tohtoročného podujatia budú debaty s úradníkmi jednotlivých odborov a simulované zasadnutie zastupiteľstva pre žiakov stredných škôl vo veľkej zasadačke úradu. V budove úradu PSK budú zároveň sprístupnené dve fotografické výstavy. Putovná výstava Krajskej organizácie cestovného ruchu Choď a foť a výstava, ktorá zaznamenáva fotografický prierez vychádzajúci z kľúčových udalostí revolučného roka 1989," doplnila Ondriová.

Ako ďalej povedala, svoj program počas dňa ponúknu i inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. "Už tradične vstupné zdarma chystajú krajské múzeá a galérie, bezplatné zápisné či odpustenie sankčných pokút si pripravili regionálne knižnice. Pre verejnosť budú v kultúrnych inštitúciách k dispozícii komentované prehliadky výstav a expozícií, odborné prednášky či otvorené depozitáre. V knižniciach to budú burzy kníh, besedy so zaujímavými osobnosťami regiónu a exkurzie. V osvetových strediskách dielne remeselnej výroby a tvorivé workshopy," priblížila Ondriová.

Hvezdárne v Prešove, na Kolonickom sedle a v Roztokoch ponúknu záujemcom už v pondelok a zo záznamu v utorok (12.11.) pozorovanie nebeského úkazu -  prechodu planéty Merkúr pred Slnkom. Program, ako aj symboliku Nežnej revolúcie ponúknu podľa Ondriovej filmové projekcie, s ktorými sa verejnosti predstavia aj stredné školy. Nebudú tiež chýbať interaktívne hry na tému socializmu, kvízy a súťaže. Školy ponúknu informácie o štúdiu, svojich učebných odboroch, ako aj otvorené hodiny občianskej náuky, besedy s poslancami krajského zastupiteľstva, diplomatmi či veľvyslancami a spomienkové "dišputy" k Nežnej revolúcii. Prístupné budú pre návštevníkov aj zariadenia sociálnych služieb v kraji.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava