Za 60 rokov získalo na UKF vysokoškolské vzdelanie 76.000 absolventov
Oslavy výročia otvorí slávnostná svätá omša.

14.10.2019 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre si pripomína 60. výročie vysokoškolského vzdelávania. Počas šiestich dekád získalo na univerzite vysokoškolské vzdelanie takmer 76.000 absolventov.

Oslavy výročia otvorí v stredu (16. 10.) slávnostná svätá omša Veni Sancte v Bazilike sv. Emeráma. Pokračovať budú o deň neskôr slávnostným zasadnutím akademickej obce a stretnutím s prvými absolventmi Pedagogického inštitútu v Nitre. Bodku za oslavami dá slávnostný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty v koncertnej sále Župného domu, informovala Jana Černáková z UKF.

Pedagogický inštitút vznikol v roku 1959. V začiatkoch mal 316 študentov a 29 pedagogických pracovníkov, ktorí pôsobili na šiestich katedrách. Pod svojím názvom existoval do roku 1963, v rámci reformy vysokoškolského systému od roku 1964 pôsobil ako samostatná Pedagogická fakulta v Nitre.

V roku 1992 sa zo samostatnej pedagogickej fakulty a vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej prijatím zákona v Národnej rade SR vytvorila jedna vysoká škola univerzitného typu s názvom Nitrianska univerzita.

Po zlúčení však spory o podobu a smerovanie univerzity, ktorá existovala iba desať mesiacov, nakoniec v tom istom roku vyústili do vzniku samostatnej Vysokej školy pedagogickej. Následné formovanie nových fakúlt, katedier, pracovísk a študijných odborov vyvrcholilo v roku 1996, keď sa škola premenovala na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Jej existenciu schválila Národná rada SR 23. októbra. Slávnostná inaugurácia sa konala 13. februára 1997. Týmto aktom sa začala nová kapitola v dejinách univerzity.

Aktuálne má UKF päť fakúlt, ktoré ponúkajú šesť akreditovaných jednopredmetových a 29 dvojpredmetových učiteľských študijných programov, 68 bakalárskych a 49 magisterských študijných programov a 37 vedeckých doktorandských študijných programov. Momentálne na univerzite študuje 7021 študentov, z čoho je 1825 prvákov bakalárskeho štúdia a 337 poslucháčov zo zahraničia, čím sa UKF stala šiestou najväčšou univerzitou Slovenska. Na škole pôsobí 908 zamestnancov, z čoho je 534 pedagogických pracovníkov.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom