Vo Vranove pribudne 50 parkovacích miest 
Samospráva ich vytvorí pri rekonštrukcii ciest a chodníkov.

07.08.2019 | Prešovský kraj | Autor: J.Ďurašková

V rámci opráv miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, ktoré vranovská samospráva pravidelne počas leta realizuje, pribudne v meste 50 parkovacích miest. Na tlačovej konferencii k investičným prácam o tom v stredu informoval primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

„Mesto pristúpilo k rekonštrukcii ciest, chodníkov a parkovísk na základe komunikácie s občanmi. Následne sme vytypovali úseky, ktoré sú kritické a ktoré je potrebné opraviť. Okrem menších úsekov, kde budú na niektorých chodníkoch iba vymenené asfaltové kryty, respektíve sa mierne rozšíria parkoviská a dá sa nový asfalt, sú tu aj pomerne rozsiahle práce,“ uviedol.

 Ide konkrétne o tri úseky. V mestskej časti Rodinná oblasť na Školskej ulici sa zrekonštruuje vozovka v dĺžke 240 metrov, na ulici Krátkej je to úsek dlhý približne 200 metrov a viac ako 450 metrov nového asfaltu pribudne na Ulici kpt. Nálepku.

Mesto v tomto roku plánuje obnoviť spolu 13 komunikácií vrátane chodníkov a parkovísk. Investície do rekonštrukčných prác predstavujú sumu 200.000 eur. Pochádzajú z vlastného rozpočtu mesta. Mesto odovzdalo zhotoviteľovi stavbu 27. júla, s prácami sa začalo 1. augusta. Ukončené majú byť, podľa zmluvy o dielo, do 84 dní.

Ako Ragan uviedol, do konca septembra chce mesto zrealizovať aj poslednú stavbu v rámci vlaňajších investičných akcií financovaných z úveru. Ide o komunikáciu na Budovateľskej ulici, kde minulého roka v prácach prekážala rekonštrukcia vodovodov.