Hvezdáreň v Hlohovci pozýva na večerné pozorovanie perzeíd 
 Zariadenie ročne navštívi 20.000 ľudí.

07.08.2019 | Trnavský kraj | Autor: D.Ondrušková

Na pozorovanie perzeíd pozýva v stredu Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Od 20.00 h je na programe rozprávanie o tomto zaujímavom jave na oblohe a o 21.30 h pozorovanie meteorov v zmodernizovanom digitálnom planetáriu. 

Podujatia tohto druhu patria medzi pravidelné aktivity hvezdárne pre verejnosť. Zariadenie, ktoré spadá do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ročne navštívi 20.000 ľudí. Jeho vznik ovplyvnil veľký úspech ľudstva v roku 1957 -  vypustenie prvej umelej družice Zeme. Štrnásť rokov fungovalo zariadenie vďaka dobrovoľníkom, v roku 1972 sa stalo Krajskou hvezdárňou pre bývalý Západoslovenský kraj a o trinásť rokov neskôr sa začalo s výstavbou planetária.

Observatórium má k dispozícii kvalitnú prístrojovú techniku, patrí k nej aj druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. Rozsiahla batéria prístrojov sa využíva pri pozorovaniach v rámci popularizačnej a vedeckej činnosti. Pri hvezdárni rozvíja svoju činnosť Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémie vied.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23.august - Strašidlá na hrade. Inventúra démonov

Dramatizované divadelné prehliadky. Kremnica

24.august - Párnickô švábkobraňá

Párnica, futbalové ihrisko

25. august - Šarišské hradné hry 2019

14. ročník podujatia Veľký Šariš