Dóm svätej Alžbety ukrýva vzácne relikvie svätcov 
Všetky sú uložené do ozdobných schránok.

01.08.2019 | Košický kraj | Autor: M.Holubčík

V košickom Dóme svätej Alžbety je uložených niekoľko vzácnych relikvií vystavených k verejnej úcte. Už v stredoveku bol dóm významným pútnickým miestom vďaka relikvii Kristovej Krvi, za ktorou prichádzali pútnici.

„Môžem povedať, že táto relikvia dáva dómu istú výsadu. Veľkoleposť tohto chrámu je určená mnohými návštevami pútnikov, ktorí si ju prišli uctiť. Bola vystavená verejnosti iba v určité dni počas roka,“ priblížil pre TASR kurátor Tomáš Harbuľák. Takmer metrový relikviár zo zlata, v ktorom bola uložená vzácna relikvia, zmizol v 17. storočí. Symbolickú náhradu za neho v súčasnosti predstavuje majstrovská monštrancia z dielne Jána Silášiho z 18. storočia. 

Pri hlavnom oltári chrámu je uložená relikvia sv. Alžbety, ktorá je patrónkou katedrály a Košíc. „Svätá Alžbeta je významnou sväticou. Vyznačovala sa veľkou láskou k chudobným. Prijala františkánsky spôsob života, žila jednoduchým životom a umrela mladá, ako 24-ročná. Zomrela na základe vyčerpania a v povesti svätosti,“ opísal Harbuľák. Za svätú ju v stredoveku vyhlásil pápež Gregor IX. 

V katedrále sa nachádza aj relikvia blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorú blahoslavili v roku 2018. Úcte sa teší hlavne od mladých pútnikov. Dóm získal aj ostatky svätého Ondreja. „Je to hlavný patrón košickej arcidiecézy. Bol prvým apoštolom Ježiša Krista, brat sv. Petra, apoštola,“ povedal Harbuľák. Relikviu - kúsok kosti svätca, získal košický chrám z talianskeho Amalfi na žiadosť arcibiskupa Bernarda Bobera. 

Košičania majú vo svojom chráme uloženú aj relikviu pápeža Jána Pavla II. „Nachádza sa tu kúsok jeho reverendy, ktorú mal na sebe počas atentátu z roku 1981,“ povedal Harbuľák. 

Vďaka iniciatíve košického arcibiskupa má dóm tiež pozostatky svätca Charbela z Libanonu. Púte k jeho relikvii sa konajú v 22. deň každého mesiaca. Svätý Charbel bol pustovníkom. Aktuálne sú práve jeho pozostatky najväčšou pútnickou atrakciou košického chrámu. „Náš kostol je vyslovene nabitý pútnikmi každého 22. dňa každého kalendárneho mesiaca,“ potvrdil košický kurátor. 

Tento rok si Košičania pripomínajú 400. výročie smrti troch svätých košických mučeníkov, ktorých ostatky sú takisto v chráme. Verejnej úcte je vystavená aj relikvia sv. Kríža pri hlavnom oltári svätej Alžbety. 

Všetky relikvie sú uložené do ozdobných schránok, relikviárov. Tie majú svoju umeleckú hodnotu. Každý má podľa Harbuľáka vyjadrovať určitý symbol. „Napríklad svätý Charbel je uložený v relikviári, ktorý predstavuje libanonský céder. Veľmi zložitú, ale krásnu symboliku má relikviár sv. Anny Kolesárovej, ktorá je predovšetkým symbolom čistoty a modlitby.“

Samotné relikvie sú rozdelené do troch tried. Prvou triedou sú také, ktoré sú priamo z tela svätých, vznikli zhmotnením eucharistického tajomstva, či priamo súvisia so životom Krista. Druhú triedu tvoria osobné predmety alebo veci, ktorých sa dotkli svätci. Treťotriedne relikvie sú predmety, ktoré sa napríklad dotkli hrobu svätca. 

„Relikviu nie je možné si kúpiť, možno o ňu iba požiadať,“ upozornil Harbuľák. Relikvie prvej triedy sa obvykle nachádzajú vo významných chrámoch či na pútnických miestach. Pútnik môže návštevou takých miest získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

Kurátor odmieta výčitku, že sa uctievajú iba „kosti“. Podľa neho ide o prejav úcty k životu, k cnostiam svätca a je na každom pútnikovi, čo ho zaujme na danom svätcovi, o čo prosí a akú milosť pre svoj život chce na jeho príhovor od Boha získať. 
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. október - Jablkové hodovanie v Bratislavskom kraji

9. október - Poďakovanie za úrodu - Dožinky v Liptove

Pribylina, Múzeum liptovskej dedin

9. október - Michalovská šarkaniáda

Zemplínska šírava, pláž pri Thermalpark