Poprad chce postaviť dve školské ihriská
Na obe ihriská pôjdu finančné prostriedky z rezervného fondu mesta.

07.03.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Mesto Poprad plánuje v tomto roku zrealizovať výstavbu multifunkčných ihrísk pri dvoch základných školách (ZŠ). V oboch prípadoch je už podľa vedúcej odboru školstva, mládeže a športu na tamojšom mestskom úrade Edity Pilárovej spracovaná projektová dokumentácia, nasledovať bude proces verejného obstarávania. 

„Na športovisko v areáli ZŠ s materskou školou (MŠ) na Kopernikovej ulici v mestskej časti Matejovce je vyčlenených 135.000 eur. Ide o menšie ihrisko, túto lokalitu sme zvolili kvôli tomu, že v tejto časti mesta nie je žiaden podobný priestor pre deti, mládež i dospelých,“ zdôvodnila Pilárová. Plocha bude vybavená zapustenými hádzanárskymi bránkami i basketbalovými košmi.

V druhom prípade, ide o nové ihrisko v areáli ZŠ Komenského, pričom bude pozostávať z dvoch samostatných častí s umelou trávou. Jedna bude určené pre futbal a tenis, druhá na hádzanú, taktiež tenis a volejbal. „Na severnej strane areálu vo vnútri atletického oválu sú navrhnuté detské ihrisko a plocha pre fitnes s rovnakým povrchom ako basketbalové ihrisko a atletický ovál,“ doplnila Pilárová. V tomto prípade vyčlenila samospráva na projekt 470.000 eur.

Na obe ihriská pôjdu finančné prostriedky z rezervného fondu. „Ihriská budujeme v jednotlivých častiach mesta, lebo slúžia aj širokej verejnosti podľa plánovaného harmonogramu a využiteľnosti. Na prvom mieste je ich využitie pre športové triedy a krúžky, na druhom mieste je cieľom, aby v každej časti mesta bolo ihrisko aj pre občanov,“ dodala Pilárová s tým, že plánom samosprávy je, aby boli takéto ihriská pri tamojších všetkých školách. Najbližšie by to mali byť plochy na šport v areáli ZŠ s MŠ na Tajovského a Francisciho ulici.  

V posledných rokoch pribudli takéto ihriská napr. v areáli ZŠ s MŠ na Jarnej ulici, tiež na počtom žiakov najväčšej škole na Dostojevského ulici a v Spišskej Sobote pribudol areál s in-line dráhou pre hokejové triedy. „Cez štátny projekt sa nám podarilo vybudovať aj malé futbalové ihrisko a tenisové kurty v areáli ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa,“ uzatvára Pilárová.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov