Stará Ľubovňa bude vykupovať pozemky pod cestami
Samospráva chce odkúpiť tieto pozemky za  desať eur za meter štvorcový.

06.03.2018 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni schválili výkup pozemkov pod existujúcimi miestnymi komunikáciami. „Fakt, že nie všetky pozemky pod cestami a chodníkmi sú v našom vlastníctve, predstavuje problém už niekoľko rokov. Majetkovoprávne vysporiadanie takýchto pozemkov sa však čoraz intenzívnejšie rieši na úrovni väčšiny samospráv i vyšších územných celkov,“ zdôvodnil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

Samospráva v Starej Ľubovni preto prijala rozhodnutie odkúpiť tieto pozemky za cenu stanovenú MsZ, teda desať eur za meter štvorcový. Majetkovoprávne vyrovnanie predstavuje z pohľadu mesta racionálny krok pre obe strany, ako pre samosprávu, tak aj pre samotných vlastníkov pozemkov. „Keďže možnosti využiť pozemky na iné účely sú obmedzené z dôvodu ich zaťaženia dopravnou infraštruktúrou," konštatoval Tomko. 

V rukách súkromných vlastníkov sú predovšetkým pozemky pod cestami na ulici Obrancov mieru, ul. Bernolákovej, Sládkovičovej, Tehelnej, Štúrovej, ale aj Hviezdoslavovej, Farbiarskej či Popradskej, ul. 17. novembra i ďalších iných. Miestne komunikácie umiestnené na týchto pozemkoch predstavujú približne 18.000 metrov štvorcových asfaltovanej plochy. 

„Podrobnejšie informácie k procesu majetkovoprávneho vyrovnania i splnenie všetkých náležitostí s nimi súvisiacich poskytnú kompetentní zamestnanci referátu správy majetku mesta na Mestskom úrade v Starej Ľubovni," dodáva vedúci referátu Štefan Žid.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava