Prvý ročník podujatia Onco Games 2019 bude v Šamoríne 
TASR ponúka text správy v maďarskom jazyku.

08.04.2019 | Prešovský kraj | Autor: Ján Lašák

Prešovské občianske združenie Športom k radosti (OZ ŠKR), ktoré sa venuje práci s deťmi po absolvovaní onkologickej liečby, organizuje v spolupráci so svojimi partnermi 1. ročník podujatia Onco Games 2019. Športový areál x-bionic®sphere v Šamoríne bude hostiť deti so svojimi rodičmi a trénermi 7. – 9. mája tohto roku.

„Počas onkologickej liečby sú deti izolované od vonkajšieho prostredia, nechodia do školy, nemôžu byť na slnku, sú výrazne oslabené. Toto obdobie trvá minimálne rok, dva a niekedy aj dlhšie. To zasiahne do ich vývoja a veľmi ťažko sa vracajú späť k rovesníkom. Športové hry im dodávajú motiváciu na prekonanie seba samých, radosť z nových športových zážitkov a objavujú v sebe bojovnosť, ktorá im pomáha víťaziť nad chorobou. A to je poslaním Onco Games 2019,“ skonštatovala predsedníčka OZ ŠKR Monika Brillová.

Pre deti z celého Slovenska budú v Šamoríne pripravené profesionálne športoviská, kde si medzi sebou zašportujú, zrelaxujú a spoznajú nových priateľov. Budú súťažiť v atletike, futbale, plávaní, stolnom tenise a bowlingu.  

„Nebudú len súťažiť, ale aj trénovať pod dohľadom skúsených športovcov a odborníkov. Pretože pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a ich príprava je o to ťažšia. Toto podujatie je zároveň sústredením pre väčšinu z detí, ktoré v júli tohto roka pocestujú na The World Children's Winners Games v Moskve a prvé medzinárodné majstrovstvá vo futbale ONKO LIGA 2019 vo Varšave,“ informovala Brillová.

Pripomenula, že po úspechoch na medzinárodnej Onko Olympiáde 2018 vo Varšave v minulom roku nadviazali spoluprácu so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). „Anton Siekel pozval účastníkov do Bratislavy a osobne poďakoval za reprezentáciu Slovenska, čo malo pre deti nesmierny význam. V tom čase nám ponúkol podporu na ďalšie aktivity, pretože tieto deti sú obrovskou motiváciou pre všetkých. Táto ponuka bola pre nás výzvou začať organizovať celoslovenské podujatie a sme radi, že pán prezident SOŠV prijal záštitu nad naším podujatím,“ vysvetlila Brillová.

Podujatie Onco Games 2019 organizuje občianske združenie Športom k radosti Prešov v spolupráci s Nadáciou x-bionic®sphere zo Šamorína a ďalšími partnermi, pod záštitou prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela.

Text správy v maďarskom jazyku.

A Športom k radosti nevű eperjesi (Prešov) polgári társulás, amely kezelés után lévő daganatos beteg gyermekekkel foglalkozik, idén megrendezi az Onco Games első évfolyamát. A somorjai (Šamorín) x-bionic®sphere sportpálya május 7. és 9. között várja a gyermekeket szüleikkel és edzőikkel.

„A daganatos beteg gyerekek a kezelés ideje alatt el vannak zárva a külvilágtól, nem járnak iskolába, nem tartózkodhatnak a napon, jelentősen legyengülnek. Ez az időszak minimum egy-két évig tart, de tovább is tarthat. Ez erősen befolyásolja a fejlődésüket, és emiatt csak nehezen tudnak visszatalálni a kortársaikhoz. A sport motiválja őket önmaguk felülmúlására, az új sportélmények örömet szereznek nekik, és olyan harciasságot fedezhetnek fel magukban, amely segíthet a betegséget is legyőzni. Ez az Onco Games 2019 küldetése“ – mondta Monika Brillová, a Športom k radosti elnöke.

Az egész ország területéről érkező gyerekeket Somorján professzionális sportpályák várják, amelyeken sportolhatnak, kikapcsolódhatnak és új barátokat szerezhetnek. A versenyszámok között lesz az atlétika, futball, úszás, asztalitenisz és a bowling is.

„Nemcsak versenyezni fognak, de edzeni is, tapasztalt sportolók és szakemberek felügyelete alatt. Ez azért fontos, mert a gyerekek Szlovákia különböző pontjairól érkeznek, így a felkészítésük nehéz. A rendezvény a legtöbb gyermek számára egyben felkészülés is a moszkvai The World Children's Winners Games és a varsói ONKO LIGA 2019 nevű nemzetközi focibajnokságra, amelyen részt vesznek“ – tájékoztat Brillová.

Brillová elmondása szerint a tavalyi nemzetközi Onko Olimpián való sikeres szereplésen felbuzdulva együttműködést kezdeményeztek a Szlovák Olimpiai Bizottsággal. „Anton Siekel meghívta a résztvevőket Pozsonyba, és köszönetet mondott nekik Szlovákia méltó képviseléséért, ami nagyon sokat jelentett a gyerekeknek. Egyúttal felajánlotta, hogy a további tevékenységeinket is támogatják, mert szerinte ezek a gyerekek mindenkit motiválnak. Ez a felajánlás arra ösztönzött minket, hogy hozzunk létre egy országos rendezvényt, és örömmel vettük, hogy Siekel úr elvállalta a rendezvény védnökségét“ – magyarázta Brillová.
      
   

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

25. november - Slávnostné otvorenie Vianočných trhov

Bratislava, Hlavné námestie

26. november - Dedinské driapačky

Nedožery-Brezany

27. november - Devínsky peceň

Súťaž o najchutnejší doma upečený chlieb, Devín