Fontána Nádej na uzdravenie sa stala národnou kultúrnou pamiatkou 
Pamiatka sa nachádza v areáli nemocnice.

05.04.2019 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Do pamiatkového fondu v územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového úradu Nitra pribudla fontána umiestnená v areáli Fakultnej nemocnice Nitra. Národnou kultúrnou pamiatkou sa stalo autobiografické sochárske dielo Túžba po vyzdravení, respektíve Nádej na uzdravenie, ktorého autorom je Elemír József Mészáros.

„Socha vytvorená v roku 1939 bola poslednou veľkou realizáciou nitrianskeho kovotepca, zlatníka a sochára. V roku, v ktorom sochár dielo dokončil, nakoniec aj predčasne ako 42-ročný zomrel,“ informovali o tom pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Nitre.

Pieskovcovej soche dominuje podobizeň na boku ležiaceho muža bojujúceho so svojou chorobou. Podobizeň podlieha pre autora charakteristickej štylizácii vychádzajúcej z vlastného subjektívneho videnia a prežívania sveta. 

Elemír József Mészáros sa dostal k sochárstvu až v neskoršom období svojho života. Neváhal posúvať realistické zobrazenie do expresívnej polohy s cieľom umocniť obsahovú výpoveď diela. Spolu s dielami Júliusa Bártfaya je fontána hodnotným reprezentantom moderného monumentálneho sochárstva medzivojnového obdobia, ktoré sa v Nitre rozvíjalo v kontexte vývinu európskeho sochárstva.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička