VTEDY: Mojmírovce v rukách družstevníkov
Pohľad do Mojmíroviec prostredníctvom starších fotoobjektívov agentúrnych spravodajcov.

11.01.2018 | Nitriansky kraj | Autor: Ján Lašák

FOTO: Práce na posezónnych opravách strojov v JRD Budúcnosť v Mojmírovciach v Nitrianskom okrese má na starosti 34-členný kolektív. Sú v ňom aj traktoristi a kombajnisti, ktorí už viac rokov majú mechanizačné prostriedky v socialistickej opatere a spoločne s opravármi si robia na strojoch aj zložité stredné a generálne opravy. Zľava: hlavný mechanizátor Ing. Ján Rosíval, Miroslav Klinga a Daniel Hurta kontrolujú opravené stroje. Foto: Archív TASR,  18.decembra 1978.

 

 

                 

FOTO:  V Mojmírovciach neďaleko Nitry si obyvatelia svojpomocne vybudovali nové Obvodné zdravotnícke stredisko s nákladom 1,930 000 Kčs. V rámci akcie Z obyvatelia odpracovali 16 826 brigádnických hodín. Zatiaľ v novom zdravotníckom stredisku ordinuje obvodný lekár, zubný lekár a raz týždenne je poradňa pre matky. MUDr. Karol Dúbravský, zubný lekár za asistencie zdravotníckej sestry Heleny Baráthovej ošetruje svojich pacientov. Foto: Archív TASR,  2.októbra 1965.

 


                                         

FOTO: Viac ako šesť rokov sa niekoľkokrát týždenne pravidelne stretávajú v telocvični miestnej ZDŠ rodičia a deti odboru ZRTV TJ Družstevník v Mojmírovciach /okr.Nitra/. Okolo 30 mamičiek a detí pod odborným vedením cvičiteľky Soni Cibulkovej tu s nadšením cvičí i v mimospartakiádnom období. Cvičiteľka Soňa Cibulková dohliada na správne držanie tela Michaely Kniebüglovej pri cvičení. Foto: Archív TASR,  14.februára 1983.

 

 

                                 

FOTO: V Poľnohospodárskom odbornom učilišti v Mojmírovciach v okrese Nitra venujú výchove žiakov veľkú pozornosť. Po uznesení TJV KSČ o práci medzi mládežou vypracovali plán práce na úseku telesnej výchovy a športu, ktorý vzorne plnia. Na úspechu sa podieľa i pedagogický zbor školy. Telovýchovný život na škole organizuje zástupca riaditeľa, vedúci odborného výcviku M. Takáč. Anton Cyprián, žiak učilišťa plní jednu disciplínu Festivalového športového odznaku - vrh guľou. Foto: Archív TASR, 24.mája 1962.

 

 

               

 FOTO: V septembri lanského roku zriadili v Mojmírovciach, okres Nitra, poľnohospodárske odborné učilište smeru pestovateľsko-chovateľského, v ktorom nadobúda odborná prax 110 žiakov. Frekventanti po dvoch rokoch dostanú výučný list a potom môžu pokračovať v štádiu na poľnohospodárskej technickej škole, alebo pracovať na JRD a ŠM. Foto: Archív TASR, 25.január 1961.

 

              e

FOTO: Prenesením právomoci z ONV na MNV v 15 obciach Západoslovenského kraja, pozostávajúcich zo štyroch až piatich obcí, priblížil sa výkon štátnej správy ku všetkým občanom integrovaných obvodov. Patrí k nim aj stredisková obec Mojmírovce /okr.Nitra/ so spádovými obcami Veľká Dolina, Poľný Kesov a Štefanovičová.K zveľadeniu obce prispeli významne aj jej obyvatelia. V uplynulom volebnom období v investičnej časti akcie Z” vytvorili dielo v hodnote takmer 4,5 milióna korún. Odpracovali viac ako milión brigádnických hodín na výstavbe ciest, chodníkov a pri plynofikovaní obce. Štefan Arvay /vľavo/ a vedúci autoservisu Stanislav Maček opravujú auto. Foto: Archív TASR, 18.januára 1983.

 

                 

FOTO: Od februára tohto roku pracuje v obci Mojmírovce pri Nitre výrobňa trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov - údenín. Plánovaná mesačná produkcia výrobne je približne 70 ton mäsových výrobkov, v súčasnosti produkujú zatiaľ 35 až 40 ton. Pracovníčky pri výrobe klobás. Foto: Archív TASR,  22.mája 1994.

 

      

FOTO: V nedeľu 22. mája sa v Mojmírovciach, okres Nitra, uskutočnili oslavy niekoľkých výročí tejto obce. V sprievode cez obec prešla i stará ručná požiarna striekačka ťahaná koňmi. Foto: Archív TASR,  22.mája 1994.
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24. – 26. mája - Svätourbanské zoborské slávnosti

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. – 26. mája - Šaffova ostroha

prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Dlhé Klčovo

25. – 26. mája - Rytiersky festival Rotenstein

Častá, hrad Červený Kameň