Vtedy: Knižnica v Trsticiach dosahuje výborné výsledky
Získala ocenenie Krajského národného výboru. 

21.03.2019 | Nitriansky kraj | Autor: Z. Hausová

Čestné uznanie Západoslovenského Krajského národného výboru za dobré výsledky v počte čitateľov a výpožičiek získala Miestna ľudová knižnica v Trsticiach. Jej knižný fond tvorí 16 751 zväzkov.

Z 3 800 obyvateľov obce má 700 stálych čitateľov a počet výpožičiek prekročil 27 tisíc. Pravidelne tu tiež organizujú rozprávkové popoludnia, besedy so spisovateľmi alebo s význačnými osobnosťami, literárne hodiny a zaujímavé kultúrne podujatia k rôznym výročiam.

Zásluhu na dobrej práci knižnice má najmä jej vedúca Ružena Kockásová, ktorá tu pracuje svedomite a s láskou už 21 rokov.

 

         

FOTOVedúca ľudovej knižnice v Trsticiach Ružena Kockásová dobre pozná svojich stálych čitateľov. Foto: archív TASR/15. marca 1989.

 

              

FOTO:  Silvia Nagyová a Alžbeta Tothová (sediaca) v knižnici. Foto: archív TASR/15. marca 1989.

 

              

FOTO: Učiteľka slovenského jazyka na ZŠ v Trsticiach Margita Kováčová na besede o J. Fučíkovi so žiakmi VIII. triedy ZŠ v Trsticiach. Foto: archív TASR/15. marca 1989.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina