V Rimavskej Sobote vystavujú reprezentatívne vydanie básní S. Petőfiho
TASR ponúka text správy aj v maďarskom jazyku.

05.03.2019 | Banskobystrický kraj | Autor: B.Caban

Dvojzväzkové reprezentatívne vydanie súborného diela Sándora Petőfiho z roku 1907 je aktuálnym predmetom mesiaca, ktorý do konca marca vystavuje Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote. Podľa slov jeho knihovníčky Ivety Krnáčovej ide o exponát z historickej knižnice GMM.

Összes költeményei (Súborné dielo) Sándora Petőfiho bolo vydané v roku 1907 v Budapešti v reprezentatívnom dvojzväzkovom vydaní, v maďarskom jazyku. Dielo je doplnené početnými ilustráciami,“ priblížila Krnáčová.

Väzba vydania je potiahnutá špeciálnou bavlnenou tkaninou zhotovenou technikou ripsovej väzby s úpravou moaré (pripomína vlnenie na vodnej hladine alebo mramor). „Tkanina je zdobená farebným rastlinným motívom a zlátením. Zlátená je i oriezka kníh. Vo väzbe je centrálne umiestnený kovový reliéf spodobňujúci autora,“ dodala Krnáčová.

Sándor Petőfi (1823 - 1849) bol maďarským básnikom, predstaviteľom romantizmu. Pochádzal z maďarsko-slovenskej rodiny Istvána Petroviča a Márie Hrúzovej. Po gymnaziálnych štúdiách pôsobil v divadelníctve, pracoval i v redakciách maďarských časopisov a literárne tvoril. Keďže maďarská romantická literatúra bola úzko prepojená s ideami buržoáznej revolúcie v Uhorsku, v rokoch 1848/49 bojoval v uhorskej armáde i Petőfi. Padol v bojoch pri Segešváre, jeho hrob nebol nikdy nájdený.

Text správy v maďarskom jazyku.

A rimaszombati (Rimavská Sobota) Gömör-Kishonti Múzeumban (GMM) a hónap tárgya egy 1907-es kiadású, kétkötetes Petőfi Sándor összes költeményei, amely március végéig tekinthető meg. Iveta Krnáčová könyvtáros elmondása szerint a kötet a GMM történelmi könyvtárából származik.

Krnáčová kifejtette: reprezentatív, magyar nyelvű kiadásról van szó. A művet rengeteg illusztráció díszíti. A könyv borítója speciális pamutszövetből készült, moire kivitelben, ami azt jelenti, hogy a víz hullámzására vagy márványra emlékeztet. A szövetet színes növényi motívumok és aranybevonat díszítik. Aranyozott a könyv szegélye is. Középen a szerző fém domborműve látható.

Petőfi Sándor (1823-1849) magyar költő a romantika képviselője volt. Magyar-szlovák vegyes családból származott, szülei Petrovics István és Hrúz Mária. Gimnáziumi tanulmányait követően az irodalom mellett színészkedéssel is foglalkozott, illetve különféle folyóiratok szerkesztőségében dolgozott. Mivel a magyar romantikus irodalom szorosan összefonódott a magyarországi forradalmi eszmékkel, 1848/49-ben Petőfi is harcolt magyar honvédként. A segesvári csatában tűnt el, a sírját soha nem találták meg.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov