Workshop ZMOSu o smart riešeniach v odpadovom hospodárstve 
Modernizácia riadenia miestnej a územnej samosprávy.

01.02.2019 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Smart riešenia získavajú čoraz väčšiu pozornosť v samosprávach. Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti pripravilo na utorok workshop v obci Raslavice, okres Bardejov, na ktorom starostovia z Českej republiky spolu s expertmi predstavia úspešné a v praxi osvedčené smart riešenia predstaviteľom slovenských samospráv. Informoval o tom hovorca ZMOSu Michal Kaliňák s tým, že zameraný bude na smart odpadové hospodárstvo. 

Hlavnými rečníkmi akcie pod názvom SMART ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy sú starostovia z Českej republiky, konkrétne Jaroslav Zoubek z obce Svitávka a Rostislav Koštial z Mikulova.

"Kým prvý bude prezentovať komunálny manažment, budovanie senzorickej siete a sebestačnosť pri nakladaní z hľadiska skúsenosti tejto samosprávy, praktické skúsenosti Mikulova budú zamerané na znižovanie nákladov na triedenie a materiálové využitie odpadov," ozrejmil Kaliňák. Dodal, že smart prístup k odpadovému hospodárstvu na Slovensku bude témou experta Tomáša Jašša. Ďalší expert Martin Havlík predstaví technológie likvidácie a využitia odpadu. 

Worskhop tak bude konfrontáciou v praxi osvedčených riešení a nových trendov s možnosťami a potrebami miest a obcí na Slovensku. "Takto zamerané podujatia sú súčasťou projektovej aktivity zameranej na príklady dobrej praxe. Budú priebežne organizované v rôznych regiónoch Slovenska a sústredia sa na rozličné oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy, kde je vhodné a potrebné využívať smart riešenia," zdôraznil Kaliňák. 

              

Workshop v Raslaviciach je súčasťou národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov