Základné školy v Nitre dostanú peniaze na šport 
Takmer 9000 eur pôjde na loptové vybavenie.

07.01.2019 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

Nitrianske základné školy (ZŠ) dostanú viac ako 37.000 eur, ktoré mesto získalo v rámci dotácie z Úradu vlády SR z Programu rozvoja športu. Mesto okrem toho o 30.000 eur zvýšilo aj položku na úhradu vodného a stočného pre športové zariadenia.

Väčšia časť z dotácie pôjde na výmenu umelého trávnika na školskom multifunkčnom ihrisku na ZŠ Kniežaťa Pribinu. Ďalšie peniaze pôjdu na nákup športového vybavenia na ZŠ Tulipánová a ZŠ Topoľová.

Mesto poskytne financie aj ďalším školám. Takmer 9000 eur pôjde na loptové vybavenie, ktoré bude slúžiť na telesnú výchovu a šport na multifunkčných školských ihriskách. Sumu 816 eur dostane na tento účel 11 nitrianskych ZŠ.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina