Tlmače plánujú investovať 11,5 milióna eur
Najväčšou plánovanou investíciou bude dobudovanie kanalizácie a výstavba čistiarne odpadových vôd.

15.02.2018 | Nitriansky kraj | Autor: Ján Lašák

Tlmače majú v roku 2018 naplánované investície za viac ako 11,5 milióna eur, spoluúčasť mesta na ich financovaní je vyše 460.000 eur. V návrhu, ktorý zverejnila radnica, sú aj nezrealizované investičné akcie z uplynulého roka i dlhodobejšie investície.

 „Do plánu sú zaradené aj investície, pri ktorých predpokladáme získanie finančných prostriedkov v rámci výziev jednotlivých ministerstiev a v rámci výziev z fondov Európskej únie,“ informovala radnica.

Najväčšou plánovanou investíciou, ktorá však nebude hradená z mestského rozpočtu, bude v tomto roku dobudovanie kanalizácie a výstavba čistiarne odpadových vôd v hodnote 10,5 milióna eur. Celú akciu budú finančne i realizačne zabezpečovať Západoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Nitra.

K väčším investíciám bude patriť aj rekonštrukcia Materskej školy Lúčik. Celkové náklady na zníženie energetickej náročnosti budovy sú vyše 660.000 eur. Mesto sa na nich bude podieľať sumou 33.000 eur.

Radnica okrem toho vyčlenila 180.000 eur na opravu chodníkov a ciest. Ďalších 155.000 eur pôjde na prestavbu rodinného domu na Dom ľudových tradícií. Menšie investície budú smerovať do opravy športovísk, do modernizácie škôl a rekonštrukcie komunikácií a infraštruktúry.

autor: TASR