Mesto Šamorín informuje dlžníkov o odpustení 2000 eur z úveru 
Portál obce.tasr.sk ponúka aj text v maďarskom jazyku.

11.12.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Mestský úrad v Šamoríne informuje obyvateľov o odpustení 2000 eur z úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) v zmysle zákona. Žiadosť treba doručiť poštou na adresu ŠFRB spolu s prílohami.

Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, o odpustenie 2000 eur z úveru možno požiadať, ak sa dlžníkovi narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo v prípade, že si osvojil dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. Taktiež je to možné v prípade, ak písomne požiada fond o odpustenie časti úveru poskytnutého podľa zákona najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru alebo ak dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a do dňa podania žiadosti podľa zákona má splnené záväzky voči fondu.

Dlžníci musia požiadať fond o odpustenie časti úveru písomne, pričom musia dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a do dňa podania žiadosti musia mať splnené záväzky voči fondu. Pokiaľ do dňa podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru. Dlžníci sa v prípade nejasností môžu obrátiť na Mestský úrad v Dunajskej Strede osobne alebo telefonicky.


Text v maďarskom jazyku.

A somorjai (Šamorín) városi hivatal arról tájékoztatja a város lakóit, hogy a törvény értelmében 2000 eurót elengednek az Állami Lakástámogatási Alaptól (ŠFRB) felvett hitelekből. A kérvényt a mellékletekkel együtt postai úton kell kézbesíteni az Állami Lakástámogatási Alapnak.

mint a város a honlapján tájékoztat, az kérvényezheti a 2000 eurós hitelcsökkentést, akinek legalább egy éve született gyermeke vagy legalább egy éve fogadott örökbe egy gyermeket, aki egy háztartásban is él a kérvényezővel. Emellett az is feltétel, hogy a kérvényt írásban, a feltételek létrejöttétől számított egy éven belül kell beadni, és a kérvényezőnek a kérvény beadásáig minden viszonyát rendeznie kell az alappal.

Amennyiben a kérvény beadásának idejében a tartozás összege 2000 eurónál kevesebb, a kérvényező megmaradt hitelének teljes összegét elengedhetik. Az érdeklődők a kérdéseikkel felkereshetik a dunaszerdahelyi (Dunajská Streda) városi hivatalt személyesen vagy telefonon..

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina